Tekniikan alat kiinnostivat aiempaa enemmän ammattikorkeakouluihin hakijoita.
Insinööri-lehti koulutus

Ammattikorkeakouluihin hakeneiden määrä kasvoi

Ammattikorkeakouluihin haettiin viimevuotista enemmän eilen päättyneessä kevään yhteishaussa. Tekniikan alan koulutusten vetovoima kasvoi.

Ammattikorkeakouluihin haettiin viimevuotista enemmän eilen päättyneessä kevään yhteishaussa. Sosiaali- ja terveysala piti paikkansa vetovoimaisimpana koulutusalana, mutta myös tekniikan alan koulutusten vetovoima kasvoi. Myös alle 21-vuotiaiden hakijoiden määrä kääntyi kasvuun.

Ammattikorkeakoulujen tutkinto-ohjelmiin oli yhteishaussa yhteensä 92 000 hakijaa. Hakijamäärä kasvoi edellisvuodesta kahdeksan prosenttia. Kasvu oli erityisen suurta ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavissa koulutuksissa, joihin hakijamäärä kasvoivat lähes 40 prosenttia.

– Hakijoiden lisääntynyt kiinnostus kertoo ihmisten tulevaisuuden uskosta. Korkeakoulutus on parasta turvaa muuttuvassa maailmassa ja työmarkkinoilla, kommentoi Arenen toiminnanjohtaja Petri Lempinen.

Ammattikorkeakoulujen koulutusalat ovat jakautuneet voimakkaasti miesvaltaisiin tekniikan ja tietojenkäsittelyn koulutuksiin, joihin hakijoista on 71 prosenttia miehiä. Sosiaali- ja terveysaloilla hakijoista naisia on 82 prosenttia.

Arene näkee erityisen myönteisenä tekniikan koulutusten hakijamäärien kasvu, sillä alan vetovoima on ollut laskusuunnassa viime vuosina. Tekniikan koulutusten hakijamäärä kasvoi yli 3 000 hakijalla.

Kevään haussa erityisesti nuorten, alle 21-vuotiaiden, hakijoiden määrä kasvoi ammattikorkeakoulututkintoon johtavissa koulutuksissa. Nuorten hakijoiden määrä on ollut ammattikorkeakouluissa laskussa aiempina vuosina.

Ammattikorkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen hakeneista ammatillisen tutkinnon suorittaneita oli 53 prosenttia ja lukiotaustaisia 57 prosenttia. Ensisijaisissa hakijoissa selkeä enemmistö on kuitenkin ammatillisen koulutuksen suorittaneita. Ammatillisen tutkinnon suorittaneiden hakijoiden määrä on kasvanut tasaisesti 2000-luvulla.

Ylempää ammattikorkeakoulututkintoa suorittamaan hakeneista valtaosalla on taustalla aikaisempi korkeakoulututkinto.

Kuva: Mostphotos