Insinööri-lehti

Aloittaneiden yritysten määrä on vähentynyt

Tilastokeskuksen mukaan aloittaneiden yritysten määrä väheni lähes 29 prosenttia vuoden 2012 ensimmäisellä neljänneksellä edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Lopettaneiden yritysten määrä väheni 13 prosenttia vuoden 2011 neljännellä neljänneksellä edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna.

Lukumääräisesti eniten yrityksiä aloitti toimialakohtaisesti ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan toimialalla ja lopetti kaupan toimialalla, ja maakuntakohtaisesti yrityksiä aloitti ja lopetti eniten Uudellamaalla. Alustavien kokovuositietojen mukaan vuonna 2011 aloittaneiden yritysten määrä väheni noin kolme prosenttia ja lopettaneiden yritysten määrä lisääntyi noin kahdeksan prosenttia.

Aloittaneet yritykset 1. neljännes 2012

Tilastokeskuksen mukaan 7 259 uutta yritystä aloitti toimintansa vuoden 2012 ensimmäisellä neljänneksellä. Aloittaneiden yritysten lukumäärä väheni lähes 29 prosenttia verrattuna vuoden 2011 vastaavaan neljännekseen, jolloin toimintansa aloitti 10 190 yritystä. Aloittaneiden yritysten osuus koko yrityskannasta oli 2,2 prosenttia vuoden 2012 ensimmäisellä neljänneksellä.

Eniten uusia yrityksiä aloitti ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan toimialalla, jossa toimintansa aloitti 1 239 uutta yritystä eli 17,1 prosenttia kaikista ensimmäisellä neljänneksellä aloittaneista yrityksistä. Kaupan toimialalla aloitti 1 187 (16,4%) ja rakentamisen toimialalla 947 (13,0%) yritystä.

Maakuntakohtaisen tarkastelun perusteella vuoden 2012 ensimmäisellä neljänneksellä lukumääräisesti eniten uusia yrityksiä syntyi Uudellamaalla, jossa aloittavia yrityksiä oli 2 598. Seuraavaksi eniten yrityksiä aloitti Pirkanmaalla (706) ja Varsinais-Suomessa (613). Yrityskannan kokoon suhteutettuna aloittavia yrityksiä oli eniten Uudellamaalla (2,4%).

Lopettaneet yritykset 4. neljännes

Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2011 neljännellä neljänneksellä toimintansa lopetti 7 674 yritystä. Edellisen vuoden vastaavaan neljännekseen verrattuna lopettaneiden yritysten määrä on vähentynyt 13 prosenttia, kun vuoden 2010 neljännellä neljänneksellä toimintansa lopetti 8 816 yritystä. Lopettaneiden osuus koko yrityskannasta oli 2,3 prosenttia vuoden 2011 neljännellä neljänneksellä.

Lopettaneita yrityksiä oli eniten kaupan toimialalla, jossa lopettaneita yrityksiä oli 1 408 eli 18,3 prosenttia kaikista neljännellä neljänneksellä lopettaneista yrityksistä. Rakentamisen toimialalla toimintansa lopetti 1 273 (16,6%) ja ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan toimialalla 1 138 (14,8%) yritystä.

Maakuntakohtaisen tarkastelun perusteella vuoden 2011 neljännellä neljänneksellä toimintansa lopettaneita yrityksiä oli lukumääräisesti eniten Uudellamaalla (2 694). Seuraavaksi eniten yrityksiä lopetti Pirkanmaalla (695) ja Varsinais-Suomessa (609). Yrityskannan kokoon suhteutettuna lopettaneita yrityksiä oli eniten Kymenlaaksossa (2,8%).