Insinööri-lehti

Aloittaneiden yritysten määrä laskusuunnassa

Tilastokeskuksen mukaan aloittaneiden yritysten määrä väheni 9,5 prosenttia vuoden 2012 toisella neljänneksellä edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Lukumääräisesti eniten yrityksiä aloitti toimialakohtaisesti rakentamisen toimialalla ja maakuntakohtaisesti aloittaneita yrityksiä oli eniten Uudellamaalla.

Lopettaneiden yritysten määrä väheni 13,2 prosenttia vuoden 2012 ensimmäisellä neljänneksellä edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Lukumääräisesti eniten yrityksiä lopetti toimialakohtaisesti kaupan toimialalla ja maakuntakohtaisesti lopettaneita yrityksiä oli eniten Uudellamaalla.