Insinööri-lehti talous

Akava Works ennustaa tahmeaa elpymistä

Suomen kokonaistuotanto supistuu arviolta 6,5 prosenttia vuonna 2020 ja kasvaa 3,5 prosenttia vuonna 2021.

Tuotannon määrä toipuu Akava Worksin ennusteen mukaan kriisistä hitaasti eikä palaa kriisiä edeltäneelle tasolleen vuoden 2021 aikana. Työttömien määrä kasvaa, mutta lomautusmäärien huippu on ohi.

– Yrityksiä menee väistämättä konkurssiin ja työpaikkoja katoaa. Osa tuotannon menetyksistä jää pysyviksi. Talouden toipuminen voi olla hidasta siinäkin tapauksessa, että epidemia selätetään ja kaikki rajoitukset kansalaisten toiminnalle voidaan poistaa. Olennaista elpymisen alkamisessa on, kuinka nopeasti kotitaloudet ja yritykset palaavat normaaliin, tiivistää Akavan pääekonomisti Pasi Sorjonen.

Sorjosen mukaan Suomen teollisuuden kehitys poikkeaa merkittävästi edukseen EU-maiden joukossa, sillä meillä teollisuustuotanto on yhä kasvanut hieman. Vientivetoisessa maassa lasku tulee tänne jälkijunassa.

– Suuri osa tavaraviennistämme on raaka-aineita, tuotantotarvikkeita ja välituotteita, joiden kysyntänäkymät ovat meille tärkeillä euroalueen vientimarkkinoilla heikot ja epävarmat. Vientimäärien alamäki jatkuu koko vuoden 2020 ajan ja elpyy hitaasti vasta vuoden 2021 aikana, Sorjonen arvioi.

Huhtikuun lopussa kokoaikaisesti lomautettuna oli lähes 164 000 henkilöä. Toukokuussa lomautettujen määrä pysyy suurena, mutta kesäkuun aikana lomautusten pitäisi jo vähentyä selvästi talouden avautumisen myötä. Osa lomautuksista johtaa irtisanomisiin ja heikentää työllisyyttä.

– Työttömien korkeakoulutettujen määrä on melkein 30 prosenttia korkeammalla tasolla kuin viime vuonna. Lomautetut mukaan lukien määrä on yli kaksinkertaistunut, huomauttaa ekonomisti Heikki Taulu.

Kuva: Elena Noeva /Mostphotos