Insinööri-lehti

Akava vaatii yritystukia uudistumiseen

Akava vaatii yritystukien suuntaamista siten, että ne tukevat entistä paremmin yritysten uudistumista ja tuottavuuden kasvua. Suomen elinkeinorakenteen uudistuminen edellyttää, että yritykset investoivat nykyistä voimakkaammin uusien tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen ja kaupallistamiseen globaalisti.

Parlamentaarinen yritystukityöryhmä työskentelee parhaillaan yritystukien uudistamiseksi. Työn on määrä valmistua helmikuussa. Tarkastelussa on suorat ja epäsuorat tuet, joiden yhteismäärä on noin kuusi miljardia euroa.

– Sekä julkiset että teollisuuden investoinnit innovaatiotoimintaan ovat laskeneet voimakkaasti finanssikriisin jälkeen. Suurin romahdus on tapahtunut elektroniikkateollisuudessa, mutta muillakaan toimialoilla kehitys ei ole ollut kovin mainittavaa, kertoo Tekniikan akateemiset TEKin toiminnanjohtaja Heikki Kauppi.

Innovaatiotoimintaan on löydettävä Akavan mielestä uutta rahoitusta jo vuoden 2019 budjetissa. Innovaatiotoiminnan tukia on karsittu tämän ja edellisen hallituksen aikana voimakkaasti. Tekesin myöntämien tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan (tki) tukien määrä on laskenut yli 30 prosenttia reilussa viidessä vuodessa.

–  Akava haluaa olla uudistamassa suomalaista yhteiskuntaa ja kehittää yritysten toimintaympäristöä siten, että yrityksiä kannustetaan kasvattamaan arvonlisäystä, tuottavuutta ja kansainvälistymään, painottaa Akavan puheenjohtaja Sture Fjäder.

Innovaatiotukien tasokorotus voitaneen ainakin osittain rahoittaa yritystukiuudistuksesta vapautuvilla varoilla. Jotta julkiset tki-tuet yrityksille palautuisivat reaalisesti vuoden 2011 tasolle, tarvitaan noin 200 miljoonan euron lisäpanostus.

Valtioneuvosto asetti vuonna 2017 yritystukityöryhmän, jonka tehtävänä on laatia tiekartta yritystukien uudistamiseksi.  Tiekartan tavoitteena on siirtää yritystukijärjestelmän painopistettä yritysten ja elinkeinojen tuottavuutta edistävään suuntaan pitkällä aikavälillä. Yritystukijärjestelmää kehitetään selkeämmäksi ja valtiontalouden kannalta kustannustehokkaammaksi energia- ja ilmastostrategian tavoitteet huomioiden. Kaksivaiheisesti toteutettavan uudistuksen on tarkoitus astua voimaan vaiheittain vuosina 2019–2023.