Insinööri-lehti työmarkkinat

Akava uudistaisi sovittelujärjestelmän

Akava, Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ja Ylemmät Toimihenkilöt YTN korostavat, että sovittelujärjestelmä kaipaa päivittämistä nykyaikaan.

Työtaistelutoimien siirron edellytyksiä pitää järjestöjen mielestä täsmentää, koska siirrolla puututaan merkittävästi työtaisteluoikeuteen.

– Nykyinen sopimuskierros on tuonut esiin sovittelujärjestelmämme ongelmat. Sovittelun viiveitä voitaisiin välttää, jos päätoimisia sovittelijoita olisi enemmän ja sovittelumenettely täsmällisemmin määritelty. Sovittelujärjestelmän uudistus, jota olemme esittäneet jo aiemmin, olisi perusteltua aloittaa tällä hallituskaudella, toteaa Akavan työmarkkinajohtaja Katarina Murto.

– Syksyn palkkaneuvotteluista on odotettavissa erityisen haastavia, sillä inflaatio kehittyy nopeasti ja arvaamattomasti. Talouden kuva on epävarma. Puolueeton tilannekuva taloudesta sekä toimialakohtaiset talous- ja palkkakehitystilastot lisäisivät molemminpuolista ymmärrystä ja auttaisivat neuvottelujen etenemistä. Sovittelijatoimiston yhteyteen olisi tärkeää perustaa puolueeton talousyksikkö, joka tuottaa talous-, palkka- ja ansiokehityslaskentaa. Näin toimialakohtaiset tilanteet voitaisiin ottaa paremmin huomioon alakohtaisten ratkaisujen löytämiseksi, sanoo puheenjohtaja Teemu Hankamäki Ylemmät Toimihenkilöt YTN:stä.

– Jos tietty toimiala tai toimialat määräävät muiden toimialojen palkankorotuksille katon, palkkatason vääristymiä tai ansiokehityksen jälkeenjääneisyyttä ei päästä korjaamaan, sanoo toiminnanjohtaja Maria Löfgren Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKOsta.

Järjestöissä pidetään työtaistelun siirtämisen kynnystä matalana. Työtaistelua ei niiden mukaan saisi siirtää ilman painavia perusteita. Muuten rajataan työmarkkinajärjestelmän uskottavuutta.

Tänään alkoi JUKOn lakko kymmenessä kaupungissa ja kestää 9. toukokuuta asti. Työministeri Tuula Haatainen siirsi lakkoa alkuperäisestä kahdella viikolla, mutta tänä aikana ei saatu edes sovintoesitystä.

Kuva: Mikael Damkier /Mostphotos