Insinööri-lehti

Akava pitää yhteistoimintalain uudistusta oikeansuuntaisena

Yritysten yhteistoimintalakia ollaan uudistamista siten, että työntekijöiden asemaa erityisesti tiedonsaannissa ja vaikutusmahdollisuuksissa parannetaan.

Akava on uudistukseen pääpiirteittäin tyytyväinen. Lain henki on muuttumassa niin, että työnantajan ja henkilöstön välillä käydään entistä tasapainoisempaa ja avoimempaa keskustelua.

Lakiin sisältyvät vanhasta laista tutuksi tulleet säännökset työvoiman vähentämisneuvotteluista, joita tarvitaan työntekijöiden oikeussuojan varmistamiseksi.

Hallintoedustuslain henkilöstön edustusta koskevat säännökset on siirretty uuteen yhteistoimintalakiin. Akava moittii sitä, ettei hallintoedustuksen soveltamisen alarajaa lasketa nykyisestä. Nykyinen hallintoedustusraja on 150 henkeä, jonka Akava haluaisi laskea 50:een.

Esityksessä on yhdistetty työvoiman vähentämistä ja työsuhteen olennaisten ehtojen muutoksia koskeva sääntely, mikä voi Akavan mukaan aiheuttaa epäselvyyttä lain soveltamisessa.

Yritysten yhteistoimintalain uudistusta valmisteltiin kolmikantaisessa työryhmässä noin kaksi ja puoli vuotta. Hallituksen esitys etenee seuraavaksi eduskunnan käsittelyyn. Yhteistoimintalakia sovelletaan niihin yrityksiin, joissa työskentelee säännöllisesti vähintään 20 henkilöä.

Kuva: Stokkete/Mostphotos