Insinööri-lehti

Akava haluaa jatkoa yritystukien uudistamiselle

Akava pitää parlamentaarisen yritystukityöryhmän työn päättymistä valitettavana. Akava edellyttää hallitukselta määrätietoisia toimia yritysten innovaatiotoiminnan kasvun tukemiseen.

– Yritystukijärjestelmään olisi tarvittu uudistusta, joten olemme pettyneet, että uudistus ei toteudukaan. Tästä huolimatta jo kevään kehysriihessä on tehtävä rahoituspäätöksiä, jotka kannustavat yrityksiä innovaatiotoimintaan, vaatii Akavan puheenjohtaja Sture Fjäder.

Yritysten innovaatiotukien kokonaistaso on Suomessa kansainvälisesti vertaillen matala. Hallitus teki hallitusohjelmassa 130 miljoonan euron säästöpäätöksen Business Finlandin innovaatiotuista. Samalla Suomessa tehtyjen tutkimus-, kehitys- ja innovaatioinvestointien osuus bruttokansantuotteesta on laskenut 2,8 prosenttiin. Erityisesti teollisuuden tki-investoinnit ovat laskeneet voimakkaasti.

Akava haluaa, että yritysten innovaatiotoiminnan rahoitusta lisätään kehysriihen yhteydessä vielä nykyisen hallituskauden aikana.

– Tarvitaan noin 150–200 miljoonan euron lisäpanostukset innovaatiotukiin, jotta päästään sellaiselle tasolle, joka saa teollisuuden ja muut yritykset investoimaan innovaatioihin, kuten huippuvuosina tehtiin. Suuria odotuksia kohdistuu sekä nykyiseen että tuleviin hallituksiin, Fjäder painottaa.