Insinööri-lehti

Akava ei hyväksy työttömyysturvan leikkaamista

Akava pitää lyhytnäköisenä maan hallituksen aikomusta leikata työttömyysturvaa nykyisessä työllisyystilanteessa. Hallitus päätti viime toukokuussa leikata työttömyysturvaa 200 miljoonaa euroa. Leikkaukset kohdistuvat ainakin ansiosidonnaisen työttömyysturvan kestoon.

– Ansiosidonnaisen työttömyysturvan leikkaaminen tuntuu pohjautuvan siihen ajatukseen, että ihmiset työllistyvät nopeammin, kun työttömyysturvan kesto lyhenee. Pelkästään työttömistä korkeakoulutetuista 28 prosenttia oli ollut heinäkuun lopussa työttömänä jo vähintään vuoden. Sen sijaan, että he nautiskelisivat ansiosidonnaisestaan, he viestittävät meille jatkuvasti, että haluavat töihin nopeasti, kertoo johtaja Maria Löfgren.

Jos keston lyhentäminen todella nopeuttaisi työllistymistä, pitäisi näin paranevan työllisyyden vaikutusten näkyä myös leikkaustarpeen pienenemisenä.

– Tällaisia laskelmia tai vaikutusarviointeja emme kuitenkaan ole saaneet, vaan laskelmat perustuvat nykyiseen huonoon työllisyystilanteeseen.

Akavan mielestä työttömyysturvasta pitäisi leikkaamiseen sijaan tehdä nykyistä joustavampi. Työnhakijan kouluttautumismahdollisuuksia työttömyysturvalla on laajennettava. Työnhakija tietää usein itse, mikä edistää hänen työllistymistään parhaiten.

– Nykyään kouluttautumisesta ja itsensä aktivoinnista rangaistaan turvan menettämisellä. Ei ole mitään järkeä, että aktivoinnin lisäämisen ja osaamisen kehittämisen sijaan rankaisemme työttömiä leikkaamalla heidän työttömyysturvaansa. Tämä ei edistä heidän työllistymistään tippaakaan, toteaa asiantuntija Katja Veirto.

Leikkauksia on valmisteltu sosiaali- ja terveysministeriössä. Työmarkkinajärjestöjä kuultiin valmistelussa, mutta ne eivät ole olleet mukana tekemässä lopullista esitystä.

– Akava ei hyväksy tehtyjä leikkauspäätöksiä. Halusimme kuitenkin olla mukana, jotta saamme tietoa päätöksen etenemisestä ja voimme tuoda esiin mielipiteemme valmistelun aikana. Halusimme vaikuttaa siihen, että kipeät leikkaukset tehtäisiin mahdollisimman pienin vaurioin ja mahdollisimman oikeudenmukaisesti, Veirto kertoo.

Valmistelutyötä hankaloittivat epäselvät hallitusohjelman kirjaukset ja epäselvyys siitä, miten säästöä lasketaan. Akava pelkää, että leikkaukset ansiosidonnaisessa työttömyysturvassa johtavat toimeentuloturvan käytön kasvuun.

– Työnantajat eivät osallistu toimeentuloturvan rahoitukseen. Tämä suunta näyttääkin olevan olennainen osa hallituksen politiikkaa. Työnantajien vastuuta karsitaan ja työntekijöiden kannettavaksi tulee yhä suurempi osa hyvinvointiyhteiskunnan rahoituksesta, Löfgren toteaa.