Vaikeat neuvottelut kestivät kolme kuukautta.
Insinööri-lehti työmarkkinat

35 000 liiton jäsenelle on syntynyt työehtosopimus

Kolmella teknologiateollisuuden sopimusalalla tehtiin tänään työmarkkinakierroksen päänavaus.

Teknologiateollisuuden, suunnittelu- ja konsulttialan ja tietotekniikan palvelualojen ylemmät toimihenkilöt saivat tänään työehtosopimuksen. Sopimusten piiriin kuuluu yli niiden yleissitovuudesta riippuen yli satatuhatta henkilöä, joista 35 000 on Insinööriliiton jäseniä.

Insinööriliiton puheenjohtaja Samu Salo pitää syntynyttä päänavausta osoituksena ylempien toimihenkilöiden kantamasta yhteiskuntavastuusta. Sopimusratkaisut syntyivät poikkeuksellisen vaikeassa työmarkkinatilanteessa.

– Teknologiateollisuudessa saatiin sopimukset yli puolelle niistä henkilöistä, joita Teknologiateollisuuden työnantajat ry edustaa. Kyllä tässä voidaan puhua todellisesta päänavauksesta työmarkkinoilla, Salo sanoo.

Salo toivoo, että alan yritykset ymmärtävät hyödyntää tehtyjen sopimusten tarjoamat mahdollisuudet korottaa insinöörien palkkoja, jotta suuri ero kansainvälisiin insinööripalkkoihin edes hieman kapenisi.

– Tämä on alan tulevaisuuden ja kilpailukyvyn kannalta keskeinen asia, hän sanoo.

Ylemmät Toimihenkilöt YTN:n puheenjohtaja Teemu Hankamäki on tyytyväinen, että teknologiateollisuuden kolmen sopimusalan ylemmille toimihenkilöille saatiin työehtosopimus yli kolmen kuukauden neuvottelurupeaman jälkeen.

– YTN osoitti ratkaisuhalukkuuteensa ja – kykyisyytensä vaikeassa työmarkkinatilanteessa. Ratkaisu ei kaikilta osin täytä tavoitteitamme, mutta tässä tilanteessa se on paras mahdollinen neuvottelutulos, jonka myös jäsenistö oli valmis hyväksymään, Hankamäki sanoo.

Teknologiateollisuuden työnantajat ry:n kanssa tehdyt sopimukset ovat kestoltaan 1 + 1 vuotta. Ensimmäisen vuoden palkankorotukset ovat kustannusvaikutukseltaan 1,8 prosenttia, toisen vuoden ratkaisusta sovitaan ensi syksynä.

Palkkaratkaisusta 0,9 prosenttiyksikköä saatiin sovittua yleiskorotukseksi. Alun perin yleiskorotus ei sopinut työnantajalle lainkaan.

– On syytä painottaa, että työnantaja halusi neuvottelujen viime metreille yleiskorotuksen kokonaan pois, mikä olisi jättänyt osan ylemmistä kokonaan ilman palkankorotusta. Yleiskorotuksen taso olisi voinut toki olla toinenkin, mutta sen säilyminen on erinomainen asia, hän sanoo.

Kuva: Jari Rauhamäki