Insinööri-lehti talous

Teollisuuden tilaukset ja tuotanto kasvoivat

Teollisuuden tuotanto ja uudet tilaukset kasvoivat tammikuussa edellisvuodesta muutaman prosentin.

Kausitasoitettu teollisuustuotanto kasvoi tammikuussa 0,2 prosenttia edellisestä kuukaudesta. Teollisuuden työpäiväkorjattu tuotanto oli Tilastokeskuksen mukaan vuoden tammikuussa 2,6 prosenttia suurempi kuin vuotta aiemmin.

Tammikuussa kausitasoitettu teollisuustuotanto kasvoi 0,2 prosenttia edellisestä kuukaudesta. Joulukuussa kausitasoitettu tuotanto kasvoi 1,4 prosenttia marraskuusta.

Kausitasoitettu teollisuustuotanto kasvoi tammikuussa eniten kaivostoiminnassa, 12,7 prosenttia. Metalliteollisuuden tuotanto kasvoi 1,8 prosenttia. Tuotanto väheni eniten kemianteollisuudessa, 3,3 prosenttia.

Teollisuuden uusien tilausten arvo oli Tilastokeskuksen mukaan tammikuussa 3,1 prosenttia suurempi kuin vuotta aikaisemmin.

Yritykset saivat tammikuussa uusia tilauksia vuodentakaista enemmän metalliteollisuudessa sekä paperin, paperi- ja kartonkituotteiden valmistuksen toimialalla. Metalliteollisuudessa tilaukset kasvoivat 5,1 prosenttia ja paperiteollisuudessa 3,3 prosenttia edellisestä vuodesta. Kemianteollisuudessa tilaukset laskivat 6,8 prosenttia vuodentakaisesta.