Insinööri-lehti

Vastuistaan ei pääse eroon temppuilemalla

Marraskuun loppu lähenee. Samoin teknologiateollisuuden sopimusten loppu. Neuvotteluja käydään tiiviiseen tahtiin ja edistymistäkin on tapahtunut.

Teknologiateollisuus ry hajotti itsensä tunnetusti kahtia. Uusi alayhdistys Teknologiateollisuuden työnantajat ry tekee työehtosopimuksia ja vanha yhdistys puuhailee muuta. Hämmästyttävää tässä on se, että työnantajan kanta on, että kyseessä oli jotenkin täysin uusi sopimuskumppani, joka tekee täysin uusia sopimuksia.

Yhdistyksen uutuutta on vaikea havaita. Kyseessä on yhdistys, jonka kaikki jäsenet ovat myös vanhan sopimuskumppanin eli Teknologiateollisuus ry:n jäseniä. Kaiken lisäksi uusi yhdistys saa rahoituksensa samaiselta yhdistykseltä.

Työehto-sopimuksilla on oikeuskäytännön mukaan jälkivaikutus.

Kun vielä uudeksi väitetty yhdistys neuvottelee samoista sopimuksista samojen neuvottelukumppanien kanssa kuin Teknologiateollisuus ry teki, perin tutulta tuntuu. Uutuudesta puhuminen näyttää lähinnä olevan peruste väittää, että voimassa olevilla työehtosopimuksilla ei ole niiden päättymisen jälkeen niin sanottua sopimusten jälkivaikutusta. Eli noudatetaanko sopimusmääräyksiä edelleen, jos uutta ei ole saatu aikaan.

Tämä kaikki on pelkkää humpuukia ja hupsutusta. On täysin selvää, että jälkivaikutus on olemassa tavalliseen tapaan, niin kuin on ollut monien sopimuskierrosten ajan. Tätä asiaa ei ole yksikään keskeinen oikeusoppinut kiistänyt. On yhtä lailla selvää, että vastuistaan ei pääse eroon perustamalla uuden yhdistyksen.

Koska muuta syytä ei ole esitetty, eikä sellaista ole pääteltävissä, täytyy olettaa, että työnantajan väitteen takana on halu hämmentää ja sekoittaa ja tällä tavalla vaikuttaa käynnissä oleviin neuvotteluihin.

Jos siis jostain syystä uusia sopimuksia ei marraskuun aikana saada tehtyä, työehtomääräysten voimassaolo jatkuu sopimuksettomassa tilassa kuin ennenkin. Yhtään perustelua ei ole esitetty, miksi näin ei ole.

Silloin näin ei ole. Jos joku yrittää toimia toisin, siihen pitää puuttua välittömästi, kuten ennenkin on tehty. Työehtosopimuksilla on oikeuskäytännön mukaan jälkivaikutus, myös teknologiateollisuuden kentässä.

Huolimatta siitä, että työnantaja ei halua vastuutaan myöntää, niin selvää on, ettei temppuilemalla pääse eroon vastuustaan.  Ja aikaakin vielä on, kiirettä ei ole.

Vielä ehtii Etelärannankin suunnalta hyvin tiedottaa, että ei tässä hätää ole, kaikki sopimukset jatkuvat paikallisesti, vaikka tulosta neuvotteluissa ei tulisikaan.

Petteri Oksa
Insinööriliiton edunvalvontajohtaja