Insinööri-lehti

Työstä palautuminen on tärkeää

Insinööriliiton työmarkkinatutkimuksessa tarkasteltiin jäsenistön työn ja vapaa-ajan tasapainoa. Taustalla oli tieto työn ja vapaa-ajan rajan hämärtymisestä; ihmiset työskentelevät yhä enemmän ajasta ja paikasta riippumatta. Selvitimme tutkimuksessa muun muassa kokemuksia työstressistä ja -uupumuksesta, työstä palautumisesta ja vaatimuksia olla tavoitettavissa säännöllisen työajan ulkopuolella.

Parhaassa tapauksessa työ ja vapaa-aika ovat tasapainossa keskenään. Lyhytaikainen stressi voi olla hyväkin asia, joka parantaa keskittymis- ja ongelmanratkaisukykyä vaikeissa tilanteissa. Stressi- ja kiiretilanteita ei aina voi eikä tarvitsekaan välttää.

Jaksamisen kannalta olennaista on työstä palautuminen.  Jos se jää puutteelliseksi, stressi alkaa vähitellen kuormittaa ja työntekijä väsyy. Töistä on vaikea palautua, jos vapaa-aikaa rytmittää työsähköpostin lukeminen ja siihen vastaaminen. Oma lukunsa on päällä oleva uhka lomautuksesta tai jopa irtisanomisesta; se kuormittaa henkisesti.

Riittävä lepo ja ennen kaikkea uni ovat palautumisessa tärkeitä. Jos töihin liittyviä yhteydenottoja tulee myöhään iltaisin, unta voi olla vaikea saada aivojen työskennellessä töihin liittyvän ongelman ratkaisemisen kimpussa. 

Työmarkkinatutkimuksessa pyysimme insinöörejä arvioimaan kokemuksiaan työstressistä tai työuupumuksesta. Oireiltaan vähintään melko vakavia työstressin tai -uupumuksen oireita kokee reilu viidesosa työssäkäyvistä insinööreistä.  Työstressi- ja – uupumusoireita on esimiestehtävissä työskentelevillä hieman enemmän kuin asiantuntijana työskentelevillä.

Vaativa työ näkyy myös työstä palautumisessa.  Esimiestehtävissä se on jonkin verran heikompaa kuin asiantuntijatehtävissä. Onnekkaita ovat ne 38 prosenttia insinööreistä, jotka palautuvat työn aiheuttamasta kuormituksesta työpäivän jälkeen hyvin. Kohtalaisesti työstä palautuvien osuus on noin puolet ja huonosti palautuu 11 prosenttia.

Irtisanomis- ja lomautustilanteet näkyvät työntekijöiden heikkona palautumisena. Ne työntekijät, jotka kokevat irtisanomis- tai lomautusuhkia, palautuvat työpäivästä selvästi heikommin kuin työpaikkansa tai oman tilanteensa työpaikalla vakaaksi kokevat.

Työn rasituksista on vaikea palautua, jos sinuun otetaan työpaikalta yhteyttä usein säännöllisen työajan ulkopuolella. Työpaikan epävakaa tilanne vain lisää kuormittavuutta. Työ näyttääkin valuneen yhä enemmän iltoihin ja loma-ajoille. Lähes kolme neljästä insinööristä saa yhteydenottoja joko säännöllisesti tai silloin tällöin vapaa-ajallaan.

Monien tutkimusten mukaan väsynyt ihminen kykenee heikosti luovaan ajatteluun ja päätöksentekoon. Avainasemassa organisaatioissa ovat johto- ja esimiestehtävissä työskentelevät, mutta tutkimuksemme mukaan juuri he kokevat eniten haasteita työstressin ja töistä palautumisen suhteen. Heillä on työ myös eniten valunut vapaa-ajan puolelle. Asiantuntijatehtävissäkään palautuminen ei aina ole riittävää.

Jos organisaatio haluaa taata parhaan osaamisen, luovuuden ja ongelmanratkaisukyvyn säilymisen, työntekijöiden riittävästä palautumisesta huolehtiminen on syytä ottaa tosissaan.

Jenni Larjomaa
Insinööriliiton tutkimusasiamies