Insinööri-lehti

Työmarkkinatoiminnan kaksi tasoa

Hyvin usein työmarkkinatoiminnan ajatellaan olevan jotain kaukaista tai arjesta irrallaan olevaa, ylätason hahmotonta toimintaa. Totta toinen puoli, jos sitäkään.

Ylätasolla neuvotellaan työehtosopimuksista ja pyritään vaikuttamaan muun muassa työntekoon, työttömyyteen ja opiskeluun liittyvään lainsäädäntöön. Vaikutustyötä tehdään jäsenten etua ajatellen unohtamatta kuitenkaan kokonaiskuvaa ja päätösten vaikutuksista koko yhteiskuntaan.

Ylätason työmarkkinatoiminta on monelle hankala ymmärtää ja hahmottaa. Se on ymmärrettävää, sillä vaikutustyö on pitkäjänteistä ja usein näkymätöntä puuhaa.

Usein unohtuu, että työmarkkinatoiminta on myös henkilökohtaista palvelua. Palveluun kuuluvat liittojen tarjoamien palvelujen ja etujen lisäksi myös työpaikkojen luottamushenkilöt ja heidän osaamisensa. Tämä korostuu yrityksissä etenkin yhteistoimintaneuvotteluissa ja paikallisessa sopimisessa, joka on lisääntymässä.

Luottamushenkilöt ja luottamusmiehet ovat parhaita asiantuntijoita oman yrityksen asioissa. Järjestäydytyttään työntekijät voivat käyttää luottamusmiehen palveluja myös henkilökohtaisissa asioissa.

Tällaisia tilanteita voi tulla vastaan mitä erilaisimmissa asioissa. Henkilö voi vaikka kokea tulleensa kohdelluksi eriarvoisesti muuhun vertaisryhmäänsä nähden. Kyseessä on tilanne, jota ulkopuolisten on ilman kattavaa lisäselvitystä hankala arvioida.

Myös paikallista sopimista tehdään erilaisissa asioissa. Vapaa-ajalla matkustamisen sopimus sitoo kaikkia yrityksen ylempiä toimihenkilöitä koulutustaustasta riippumatta. Kyseisen sopimuksen voivat tehdä työehtosopimuksen mukainen luottamushenkilö tai luottamusmies sekä järjestäytynyt työnantaja.

Sopimusta tehdessään ylempiä edustava henkilö voi halutessaan käyttää kaikkien YTN – liittojen asiantuntijoiden apua varmistaakseen, että sopimus on asiallinen ja yhdenvertainen koko ryhmää ajatellen. Tässä roolissa luottamusmies on kollektiiviedustaja, joka kaipaa myös yksittäisten edustettaviensa mielipidettä asioissa.

Työtehtäviini kuuluu työsuhdepäivystys. Työsuhdepäivystyksessä käsittelemäni asiat vaihtelevat henkilökohtaisen työsopimuksen arvioinnista aina työehtosopimusten tulkintaan saakka. Välillä käyn keskusteluja siitä, miten kilpailukykysopimusta on yrityksessä sovellettu ja keitä sopimus ylipäätään koskee.

Joskus riittää, että henkilö tulee vain kuulluksi ja saa puolueetonta keskusteluapua työyhteisöönsä liittyvissä ristiriitatilanteissa. Työsuhdepäivystys on joskus kuin ammattiauttajan lepotuoli, jossa tärkeintä on kuulla ja kuunnella, ei välttämättä edes neuvoa.

Olipa avun tarve ja aihe mikä tahansa, henkilökohtainen jäsenpalvelu on etu, joka tulee jäsenmaksun osana. Ja se ei ole hahmotonta ylätason puuhaa, vaan apua ihmiseltä ihmiselle.

Anu Kaniin
Insinööriliiton alueasiamies