Insinööri-lehti

Tukipaketilla on kahdet kasvot

Monet yritykset yrittävät selvitä väen vähentämisestä ilman yt-neuvotteluita tarjoamalla vapaaehtoisille lähtijöille tukipakettia. Tukipakettia harkitsevan kannattaa olla tarkkana. Pahimmassa tapauksessa paketti ajaa työttömäksi jääneen kaikkien tukiverkkojen ulkopuolelle.

Jos työsuhde päätetään työntekijän ja työnantajan välisellä sopimuksella, johon sisältyy ylimääräinen korvaus työntekijälle, katsotaan tämä työntekijän omaksi irtisanoutumiseksi. Irtisanoutumisesta seuraa työttömyysturvaan kolmen kuukauden karenssi. Henkilö myös menettää muutosturvan edut, kuten pitkän työuran perusteella maksettavan korotetun ansiopäivärahaosuuden. Korotusosa voi olla satoja euroja kuukaudessa.

Koska työntekijä irtisanoutuu itse, irtisanomisaika on lyhyempi. Työsuhde siis päättyy aikaisemmin kuin jos työnantaja irtisanoisi työntekijän. Tällöin lomakertymä jää lyhyemmäksi ja siten työsuhteen päättyessä maksettava lomakorvaus on pienempi. Työntekijä myös menettää lomarahan, johon irtisanotulla saattaisi olla oikeus.

Tukipaketti jaksotetaan. Jaksotus tehdään siten, että maksettu kertakorvaus jaetaan päiväpalkalla. Tällä tavalla saadaan jaksotuspäivien lukumäärä eli ajanjako, jolta ansiopäivärahaa ei makseta. Karenssi ja jaksotus kuluvat yleensä samaan aikaan.

Edellytyksenä ansiopäivärahalle luonnollisesti on se, että paketinsaaja on rekisteröitynyt työttömäksi työnhakijaksi TE-toimistoon. Valitettavan moni huomaa tehdä tämän vasta sen jälkeen, kun tukipaketin rahat ovat loppuneet. Näin henkilö on saattanut tietämättömyyttään olla liian kauan pois työmarkkinoilta ja on siten menettänyt oikeuden kassan maksamaan työttömyysturvaan.

Liiton asiantuntijoilta usein kysytään, kannattaako irtisanoutua ja ottaa paketti vai odottaa mahdollisia yt-neuvotteluita, joissa tulisi irtisanotuksi. Tähän kysymykseen on hyvin vaikea antaa yksiselitteistä vastausta.

Asiaan vaikuttaa ennen kaikkea tukipaketin määrä sekä henkilön työllistymismahdollisuudet. Jos uusi työpaikka on jo tiedossa, niin silloin tukipaketti yleensä on hyvinkin kannattavaa ottaa. Tukipaketti saattaa myös olla oiva starttiraha omalle yritystoiminnalle.

Tukipakettia tarjotaan usein eläkeikää lähestyville. Heidän kannattaa huomioida, että kertakorvaus ei välttämättä kartuta eläkettä. Tukipaketin vaikutus tulevaan eläkkeeseen on syytä tarkistaa omasta eläkeyhtiöstä.

Suhtautuisin pakettitarjoukseen vähintäänkin epäluuloisesti. Miksi juuri minulle tarjotaan pakettia? Onko tämä niin sanottu viimeinen tarjous vai olisiko työnantaja valmis maksamaan enemmän?

Minna Anttonen
Insinööriliiton alueasiamies