Insinööri-lehti

Tämän kappaleen haluat kuulla

Spotify arvaa, mitä käyttäjä haluaa kuunnella seuraavaksi. Tai ainakin musiikintoistopalvelu ennustaa suuresta joukosta yleensä oikein, mitä ihmiset kuuntelevat. Se on helppoa, kun käytössä on dataa ja tekoälyä.

Melko luotettavan ennusteen tekeminen vaatii runsaasti tietoa muiden ihmisten kuuntelemista kappaleista. Jos halutaan tietää jonkun tuleva kappalevalinta, hänen aiempia valintojaan verrataan muiden käyttäjien valintoihin. Parhaiten yhteensopivia valintoja tehneiden seuraavien valintojen perusteella ennustetaan, mitä kyseessä oleva käyttäjä seuraavaksi haluaa kuulla.

Jokainen Spotifyn käyttäjä tietää, että palvelu generoi listan soitettavista kappaleista niin, ettei käyttäjän tarvitse tehdä lainkaan valintoja. Voi olla, että musiikkimakukin kehittyy algoritmin suositusten mukaiseksi.

Algoritmi luo siten itseään toteuttavan ennusteen: kun kuuntelee palvelun suosittelemaa musiikkia, se oppii, että käyttäjä kuuntelee juuri suositeltua musiikkia. Vaikka jokin muu teoreettinen valinta olisi miellyttänyt enemmän, se muuttuu yhä epätodennäköisemmäksi, koska algoritmin valitsema vaihtoehto jätti paremman taakseen.

Tämä on esimerkki siitä, miten tekoäly toimii – tai ei toimi. Jotta se saataisiin toimimaan mahdollisimman hyvin, sen toimintaa pitää ymmärtää ja siihen on osallistuttava parhaimmassa tapauksessa itse.

Esitän nyt toisen, tahallaan itseään toteuttavan ennusteen: tekoäly muuttaa kaikkien kansalaisten elämää ja työtä.

Uskon, että tekoälyn vaikutus elämässä kasvaa ilman ennustustanikin, mutta toivon, että ennustus kiihdyttää tavallisten ihmisten kiinnostusta siitä. Suomalaisten kannattaa olla kehityksessä etunenässä. Se tuo työtä ja parantaa parhaimmillaan elämän laatua.

Osviittaa tulevaisuudesta antaa Helsingin yliopiston ja konsulttiyhtiö Reaktorin julkaisema kaikille avoin Elements of AI -verkkokurssi. Kurssi esittelee tekoälyä ja sen sovelluksia, kuten Spotifyn suosittelualgoritmin toimintaa. Kurssi tarjoaa asian helposti ymmärrettävässä ja humoristisessa paketissa.

Insinöörit opettelevat etunenässä uuden teknologian mahdollisuuksia ja koodaavat työnään käytännön sovelluksia.

Tärkeää on ymmärtää, ettei tekoäly koske vain it-alaa tai insinöörejä. Se koskettaa jokaista alaa, jolla on mitä tahansa automatisoitavia tehtäviä tai joka sisältää minkäänlaista päätöksentekoa. Esimerkiksi sote-uudistuksen kaavaillut säästöt perustuvat siihen, että älykäs automaatio tehostaa ennakoivaa terveydenhuoltoa ja sairauksien hoitoa.

Kaikkien alojen ammattilaisten pitää ymmärtää tekoälyä. Toivottavasti into riittää myös ideoimaan ja kehittämään uusia sovelluksia. Alan edustaja tietää todennäköisesti itse parhaiten, millä tavoin tekoäly voi parantaa tuottavuutta ja ihmisten elämää tai mitä sudenkuoppia siihen voi liittyä.

Töissä tarvitaan kaikilla aloilla ennakkoluulottomia ja kokeilunhaluisia ihmisiä. Sellaisia, jotka uskaltavat valita Spotifysta muitakin kuin suositeltuja kappaleita.

Janne Luotola
Insinööriliiton tiedottaja