Insinööri-lehti

Suomen Yrittäjät valehtelee

Suomen työmarkkinoilla on kummallinen ilmiö, järjestö nimeltä Suomen Yrittäjät. Se ei ole työmarkkinaosapuoli, eikä ilmeisesti sellaiseksi halua. Siitä huolimatta järjestö katsoo asiakseen jakaa väärää tietoa – suomeksi sanottuna valehdella – omien tarkoitusperiensä ajamiseksi.

Suomessa ollaan historiallisesti levittämässä paikallista sopimista myös järjestäytymättömiin yrityksiin. Paikallinen sopiminen laajenee maan hallituksen tahdosta ennen näkemättömällä tavalla. Valmisteilla oleva lainsäädäntö lähtee siitä, että sopiminen tapahtuisi samoilla ehdoilla kuin järjestäytyneissä yrityksissä, missä se nykyisinkin on mahdollista.

On hyvä muistaa, että kaikilla yrityksillä olisi aiemminkin ollut mahdollisuus päästä mukaan paikalliseen sopimiseen. Se ei olisi vaatinut kuin liittymisen työnantajaliiton jäseneksi. Samalla olisi varmistettu, että tuki ja osaaminen sopimisen tueksi olisi olemassa. Suomen Yrittäjistä tässä on kuitenkin jotain väärää.

Jotain mätää on ilmeisesti myös siinä, että SY:n jäsenet saavat mahdollisuuden sopia paikallisesti. Järjestö huutaa mediatilassa, että valmisteilla oleva lainsäädäntö on perustuslain vastaista ja siihen liittyisi järjestäytymispakko. Eli järjestö on päättänyt väittää, että vallitseva tila järjestäytyneessä kentässä on perustuslain vastainen.

Ilmeisesti Suomen Yrittäjiä närästää se, että joistakin asioista olisi sovittava työntekijöiden valitseman luottamusmiehen kanssa. Siis niissä asioissa, joissa työehtosopimus näin määrää. Muissakin asioissa mentäisiin kuten työehtosopimus määrää. Luulisi, että yrittäjätkin haluavat kaikkien yritysten olevan samalla viivalla, että ne voivat tehdä paikallisia sopimuksia samoilla ehdoilla. Kilpailu toimii, kun kaikki toimivat samoilla säännöillä.

Sen sijaan järjestö on päättänyt valehtelemalla pyrkiä vaikuttamaan päätöksentekoon niin, että heidän jäsenensä saisivat erilaiset sopimisen ehdot. Taustalla on vaikea nähdä muuta pyrkimystä kuin päästä saneluvaltaan yli järjestäytyneiden palkansaajien. Samalla unohdetaan se, että parhaat tulokset saavutetaan aidolla paikallisella sopimisella.

Paikallinen sopiminen on mahdollisuus. Siihen tarvitaan kuitenkin aitoa vuorovaikutusta ja osaamista. Parhaiten tämä toteutuu työnantajan ja osaavan, palkansaajia edustavan luottamusmiehen välillä.

Petteri Oksa
Insinööriliiton neuvottelujohtaja