Insinööri-lehti

Rahoille vastinetta

Hyvinvoiva ja tuottava työyhteisö on erinomainen tavoite kenelle tahansa työnantajalle. Teknologiateollisuuden toimialalla on pitkään tehty yhdessä töitä työhyvinvoinnin eteen. Kaikki työehtosopimusosapuolet ovat sitoutuneet kehittämään työelämää siten, että työhyvinvoinnin parantamisella saadaan aikaan tuottavuudellista ja laadullista kehitystä.

Hyvä niin, sillä työurien pidentämisen lisäksi pitäisi ajatella myös työssä jaksamista.

Teknologiateollisuuden nykyinen Työkaari kantaa -hanke sai jatkoa. Uudessa Työkaari kantaa – tuottavaa työhyvinvointia -hankkeessa rahoittajina toimivat Euroopan unioni, Teknologiateollisuus ry, YTN, Ammattiliitto Pro ja Teollisuusliitto.

Liitot ovat panostaneet hankkeeseen nimeämällä edustajansa hankkeen työryhmiin. Näin liitot voivat tuoda oman näkemyksensä hyvinvoinnin ja tuottavuuden lisäämisestä.

Hyvinvointi ja tuottavuus eivät lisäänny vain miettimällä. Jos halutaan mennä eteenpäin, asioille pitää myös tehdä jotain konkreettista. Varsinainen kehitystyö tehdään teknologiateollisuuden toimialan pienissä ja keskisuurissa yrityksissä kaikkien henkilöstöryhmien ja työnantajan yhteistyöllä. Toki isotkin yritykset ovat tervetulleita mukaan oman pk-verkostonsa kanssa.

Mitä yritykset sitten hankkeesta hyötyvät ja mitä hankkeeseen osallistuminen mahtaakaan maksaa? Näihin kysymyksiin hanketoimijat joutuvat jatkuvasti vastaamaan ja vastaavatkin mielellään. Hanke on yrityksille maksuton. Kuluina ovat ainoastaan johdon ja henkilöstön työaika oman toimintansa kehittämiseksi.

Saamapuolelle jäädään ja reilusti, sillä hakkeeseen osallistuvat yritykset saavat käyttöönsä erilaisia valmiita työkaluja esimerkiksi johtamiseen, ammatilliseen kehittymiseen, poissaolojen hallintaan ja niin edelleen. Jokainen yritys saa antaa käyttöön ja ottaa käyttöönsä myös muiden yritysten hyviä ideoita ja kokemuksia toimintansa kehittämiseksi.

Jokaiselle yritykselle tehdään työhyvinvointi- ja tuottavuusanalyysi hankkeeseen osallistumisen alussa ja lopussa. Edellä mainittujen lisäksi tarjolla on asiantuntijavetoisia työpajoja yrityksen kehittämissuunnitelman tekemiseksi, työyhteisön yhdessä kehittämisen valmennusta, vertaisverkostoja ja digitaalinen verkostoyhteisö.

Syyskuun alussa on Työkaari kantaa -hankkeen seminaaripäivä Helsingin Ruoholahdessa. Tilaisuudessa kuullaan useiden hankkeessa mukana olleiden yritysten kokemuksia siitä, miten hakkeessa tehdyt kehitystoimet ovat lisänneet paitsi tuottavuutta ja laatua, myös työhyvinvointia.

Odotan innolla yritysten erilaisia onnistumistarinoita. Aion myös surutta apinoida hyviä käytänteitä ja ideoita, jotta oma insinööriliittolainen työyhteisöni voisi entistä paremmin.

Anu Kaniin, Insinööriliiton työehtoasiantuntija