Insinööri-lehti

Opiskelijat tarvitsevat tukea ja kannustusta

Suuri osa opiskelijoista on opiskellut pääosin etänä jo maaliskuusta lähtien. Opiskelijatapahtumiakaan ei ole voitu järjestää samaan tapaan kuin aiempina vuosina, mikä on erityisen harmillista varsinkin uusille opiskelijoille.

Toteutimme toukokuussa insinööriopiskelijoiden etäopiskelua koskevan kyselyn. Tilanne oli jo silloin osalla opiskelijoista huolestuttava. Kyselyn mukaan poikkeustilanne aiheutti lisäkuormitusta tai stressiä yli puolelle insinööriopiskelijoista.

Moni kertoi ahdistuneisuudesta, motivaation laskusta ja yksinäisyydestä. Kuormitusta tai lisästressiä kokeneista noin kolmannes olisi tarvinnut apua omaan tilanteeseensa. Apua tarvinneista kaksi kolmesta ei ollut sitä keväällä saanut. Toivottavasti syksyn aikana tukea on pystytty tarjoamaan paremmin.

Yksin kotiin jääminen on riski syrjäytymiselle.

Moni insinööriopiskelija jäi viime kesänä myös ilman kesätyöpaikkaa, mikä voi viivästyttää opintoja ja aiheuttaa taloudellisia huolia. Selvitystemme mukaan viime vuosina lähes yhdeksän kymmenestä insinööriopiskelijasta on saanut kesätyön. Viime kesänä kesätyön saaneiden osuus oli toukokuussa tekemämme kyselyn mukaan selvästi vähäisempi, noin puolet opiskelijoista.

Kesätyöt ovat monelle väylä työelämään ja pysyvämpiin työsuhteisiin, ne ovat todella tärkeitä tulevaisuuden kannalta. Opiskelijaelämässä ja kesätöissä usein rakentuvat ne verkostot, joiden varassa myöhemmin löytyy työpaikkoja.

Kysyimme viime vuonna jäsentutkimuksessamme, millaiset asiat insinöörejä huolestuttavat. Kärkeen eri teemoista nousi nuorten syrjäytyminen. Erityisen huolestuttavaa on, jos kesätöiden puuttuminen tai koronatilanteen aiheuttama yksinäisyys tai ahdistus lisäävät nuorten syrjäytymistä.

Yksin kotiin jääminen on selvä riski syrjäytymiselle. Niin ei tässä tilanteessa saisi kenellekään käydä.

Elämänmittaiset ystävyyssuhteet syntyvät monilla opiskelujen alussa, eikä opiskelukavereihin tutustu yhtä helposti Zoomin kautta kuin lounaalla tai opiskelijatapahtumissa. Nuorelle opiskelukaverit ovat joskus opiskelupaikkakunnalla ainoa sosiaalinen kontakti.

Koronatilanteen pitkittyessä ja etäopiskelun jatkuessa on erityisen tärkeää pitää huolta siitä, että opiskeluun ja opiskelijoiden hyvinvoinnin sekä sosiaalisten suhteiden ylläpitämiseen on riittävästi saatavilla tukea ja apua.

Jenni Larjomaa
Insinööriliiton tutkimuspäällikkö