Insinööri-lehti

Naurunvenyttäjän laskelmia

Matemaattis-luonnontieteellisten aineiden opetus on ollut retuperällä jo pitkään. Kansalaisten tietämys etenkin ihmisluonnontieteellisistä ilmiöistä on puutteellinen, vaikka jokaisella on alasta henkilökohtaista kokemusta. Erityisen huonosti tunnetaan hauskuuden mittaaminen, jota tarvitaan muun muassa kesäloma-aktiviteetteja miettiessä.

Hauskuus on suure, joka muodostuu naurun keston ja voimakkuuden tulosta. Naurun voimakkuus mitataan desibeleissä. Hauskuuden mittayksikkö on hah.

Hauskuus voi saada minkä tahansa reaaliluvun arvon. Lähes luonnonvakioksi havaittu tosiasia on, että kutittaminen kyljestä tuottaa yhden hahin kulttuurista ja aikakaudesta riippumatta. Kissavideon näkeminen voi tuottaa useita, joskus jopa kymmeniä haheja. Insinööriopiskelijoiden bileet saattavat olla vaikutukseltaan useita kilohaheja.

Virkamiehen lausuma vitsi yltää maksimissaan noin 0,5 hahiin. Minimiarvoa ei ole löydetty, ja huonoimmat murjaisut lähestyvät äärettömän lähelle nollaa. Uudelleen kierrätetyt ja loukkaavat lohkaisut aiheuttavat negatiivisia arvoja.

Kuinka paljon huumoria irtoaa sadalla eurolla?

Insinööri ei ole kiinnostunut niinkään hauskuuden maksimi- tai minimiarvoista tai siitä, missä luonnonympäristössä tai inhimillisen todellisuuden alueella sitä esiintyy. Olennaisinta on ilmiön teknillis-taloudellinen puoli. Tuotannossa on tärkeää aiheuttaa haheja mahdollisimman tehokkaasti. Kaikki hauska ei ole kannattavaa, jos sen eteen on kulutettava runsaasti resursseja.

Joskus hauskuutta joudutaan tuottamaan rajatun ajan, kuten huvipuiston aukioloaikana. Kun kestoa ei voi pidentää, on pyrittävä lisäämään desibelejä. Tästä syystä myös live-konserteissa volyymit nousevat lukemiin, jotka aiheuttavat kuulovaurioita. Lyhytkestoisen tapahtuman ansiosta ei tule itku pitkästä ilosta.

Joskus hauskuuden intensiteettiä pyritään rajoittamaan mutta venyttämään mahdollisimman pitkälle. Tämä on tärkeää yllättävän hauskoissa tapauksissa, joissa on vaarana kuolla nauruun. Jos haluaa, että nauru pidentää ikää, hauska vitsi on kerrottava hidastetusti. Turvallisinta on kertoa se takaperin.

Soveltuvuusarvioinnissa on tärkeää suhteuttaa eri vaihtoehtojen hauskuus muihin suureisiin: Mikä asia tuottaa eniten hauskuutta samalla vaivalla? Kuinka monta hekotusta voi saada yhdellä bensalitralla tai hiilidioksidikilolla? Kuinka paljon hersyvää huumoria irtoaa sadalla eurolla?

Mittaukset ja tutkimukset antavat lahjomatonta osviittaa siitä, että naurunvenyttäjä suosii vaivattomia, päästöttömiä ja ilmaisia ilonaiheita.

Tiettävästi kaikista tehokkain hauskuuden muoto on ajan viettäminen ystävien seurassa. Hauskanpidon välissä saattaa olla välillä pitkiä taukoja, mutta kokonaisuudessaan elämän mittaiset suhteet tuottavat kuin itsestään useita megahahtunteja huvitettavaa kohden. Tämä iloa pursuava energia on uusiutuvaa, ja sitä saadaan myös pimeällä ja tyynellä säällä. Kannattaa hankkia siis ystäviä.

Yksi asia on silti hyvä painaa mieleen: varo tosikoita.

Janne Luotola
Insinööriliiton tiedottaja