Insinööri-lehti

Matematiikka herättää tunteita

Aloitin muutama viikko sitten Insinööriliitossa erityisasiantuntijana. Tutut ovat tietenkin kyselleet, miten uudet työt ovat alkaneet. Aika monelle olen vastannut, että päivät ovat olleet lähes pelkkää matikkaa. Usein jatkan kysymällä, oletko nähnyt sitä leijuvaa Pyhimyksen päätä? Insinööriliiton Lasketaan taso korkeammalle -kampanjan tavoitteena on kiinnittää huomiota matematiikan osaamisen tasoon ja sen merkitykseen.

Yleensä, kun puhun tuttujen kanssa koulutuspolitiikkaan liittyvästä työstäni, muiden on hankala ymmärtää, mitä teen ja ottaa siihen kantaa. Viime viikkojen aikana olen puhunut työstäni erilaisten ihmisten kanssa enemmän kuin koskaan aiemmin. Peruskoulun matematiikka herättää tunteita ja kiinnostusta. Kaikilla on aiheesta oma kokemuksensa, ja harmillisen usein se on negatiivinen.

Eräs tuttavani kertoi, miten hänellä menee arkena useampi ilta, kun hän kertaa lapsensa kanssa matematiikkaa. Hänen kokemuksensa mukaan opetus etenee niin hurjaa vauhtia, että lapsella ei ole mitään mahdollisuuksia pysyä kelkassa ilman apua.

Matematiikan kurssit muodostavat monelle pullonkaulan.

Ihmettelyn aihetta oli myös siinä, miten lapset, joita matematiikka ei kiinnosta, pärjäävät. Hänen lapsellaan on sentään motivaatiota matematiikkaan. Ja entä lapset, joiden vanhemmilla ei ole aikaa tai muuten mahdollisuutta auttaa?

Politiikassa ja edunvalvontajärjestöissä mukana olevien tuttavien kanssa keskustelut ovat keskittyneet ratkaisujen pohtimiseen. Miten voimme muokata peruskoulua niin, että kaikilla on hyvät mahdollisuudet oppia matematiikkaa?

Esillä on ollut muun muassa opetusmenetelmien ja materiaalien kehittäminen sekä opettajien täydennyskoulutus. Insinööriliiton tarjoama ratkaisu on ollut myös matematiikan lisääminen pakollisena kirjoitettaviin ylioppilasaineisiin.

Suomalaisten matematiikan osaaminen on laskenut viime vuosina merkittävästi. Tämä näkyy myös insinöörikoulutukseen hakeutuvien osaamisessa. Perusasioita joudutaan kertaamaan aiempaa enemmän ja matematiikan kurssit muodostavat liian monelle pullonkaulan, joka estää opinnoissa etenemisen.

Tämä on peruste sille, että Lasketaan taso korkeammalle -kampanjan lisäksi eri tavoin työtä sen eteen, että seuraava hallitus lähtee tekemään toimia matematiikan osaamisen kehittämiseen.

Anniina Sippola
Insinööriliiton erityisasiantuntija