Insinööri-lehti

Luottamusmies on voimavara

Päättymässä oleva vuosi sai Nokian Espoon toimipisteellä ikävän lopun, kun talossa yli 25 vuotta töissä olleen ylempien toimihenkilöiden luottamusmiehen työsopimus purettiin kolmen päivän lakon jälkimainingeissa. Tapausta on käsitelty laajasti julkisuudessa.

On syytä muistuttaa muutamalla rivillä luottamusmiehen asemasta ja merkityksestä. Luottamusmiehen irtisanomissuoja perustuu työehtosopimuksiin. Se on selvästi vahvempi kuin muilla työntekijöillä. Hänen työsuhteensa päättäminen ei siis ole koskaan mikään pikku juttu.

Yrityksen lopettaessa toimintansa tai viraston lakkauttamisen yhteydessä luottamusmies on se, joka ”sammuttaa valot”. Hänet siis irtisanotaan viimeisenä. Jos toiminta jatkuu jossain muulla paikkakunnalla, luottamusmiehelle on irtisanomisen vaihtoehtona tarjottava hänen osaamistaan vastaavaa työtä sieltä.

Luottamusmies laittaa itsensä likoon toisten puolesta.

Myös lomautustilanteessa luottamusmies on viimeinen lomautettava. Henkilöstä johtuvista syistä luottamusmies taas voidaan irtisanoa vain, jos enemmistö hänen edustamistaan työntekijöistä suostuu siihen.

Miksi luottamusmiehelle tarvitaan muita vahvempi irtisanomissuoja?

Luottamusmiehen tehtävä on valvoa, että työehtosopimusta ja lakeja noudatetaan työpaikalla. Hän myös neuvottelee ja tekee paikalliset sopimukset yhdessä työnantajan kanssa, esimerkiksi paikallisesti kohdistettavista palkankorotuseristä. Lisäksi luottamusmies auttaa, jos työnantajan kanssa syntyy erimielisyyksiä palkka-, työaika-, loma- tai muista työsuhdeasioista.

Luottamusmies laittaa itsensä likoon toisten puolesta ajaessaan työntekijöiden asiaa. Luottamusmiehen on voitava luottaa siihen, että hän voi joutua tuomaan esille ikäviäkin asioita ilman, että työpaikka on vaarassa.

Luottamusmiehen tehtävänä on myös osaltaan toimia yrityksen ja henkilöstön välisen neuvottelu- ja yhteistoiminnan ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi.

Paikallista sopimista ei voida kehittää ja edistää, jos työpaikalla ei ole työnantajan kanssa tasaveroista sopijaosapuolta, luottamusmiestä, jonka työsuhde on turvattu irtisanomissuojalla.

Oikein toimien luottamusmies on siis yritykselle merkittävä voimavara, jota ei kannatta hukata tai horjuttaa kuin aivan ääritapauksissa.

Minna Anttonen
Insinööriliiton työehtoasiantuntija