Insinööri-lehti

Lisää rahaa omistajille

Tämä voi tulla yllätyksenä uutisia seuraavalle ihmiselle: Ammattiyhdistysliike haluaa, että yritysten omistajat saavat omistuksistaan tuottoa. Aivan, siis sitä kuuluisaa voittoa. Puheet siitä, että kaikki voitto on revitty työläisten selkänahasta, ovat palkansaajienkin mielestä suoraan 70-luvun juoksuhaudoista.

On siis aivan oikein, että esimerkiksi osakkeenomistajille jaetaan osinkoa. Voi kuitenkin kysyä, onko perusteltua jakaa osinkoina lähes 60 prosenttia voitoista? Suomessa tapahtuu tällä hetkellä näin. Vastaaviin prosentteihin ei päästä markkinoiden luvattuna maana pidetyssä Yhdysvalloissa.

Kun suurin osa yrityksen voitosta jaetaan omistajille, investointeihin ei jää riittävästi rahaa. Suomessa ollaan tilanteessa, jossa yritysten investoinnit alittavat tason, jolla tuotanto pidettäisiin nykyisellään. Kone- ja laitekanta rapautuvat.

Kun rahanjako on holtitonta, se tarkoittaa, että rahan tulo on tulevaisuudessa stop. Vain investoimalla voidaan saada tuottoja myös tulevina vuosina. On omistajien etu, että yhtiöt käyttävät voittoja investointeihin. Se tarkoittaa lisää rahaa omistajille, kun tuottoa jaetaan tasaisesti myös jatkossa.

Investointeja on yritetty saada liikkeelle monin tavoin, muun muassa myöntämällä alennuksia erilaisista työnantajamaksuista ja helpottamalla yritysten velvoitteita. Kannustaminen on lisännyt voitonjakoa investointien sijaan. Näiden sijaan tarvittaisiin näemmä täsmällisiä kannusteita, jotka ohjaavat – ehkä jopa hieman pakottavat – investoimaan.

Maan poliittiselta johdolta toivoisi vakaata politiikkaa. Repiminen, riitely ja epävakaus ovat tekijöitä, jotka eivät varsinaisesti edistä investointeja. Uudistumisen pitää olla yhdessä sovittua ja maltillista, yritysten toimintaedellytykset ennustettavat ja vakaat. Sellaista politiikkaa investointien edistämiseksi, kiitos.

Ihmiset tarvitsevat työtä tulevaisuudessakin. Omistajien luulisi haluavan rahaa myös huomenna. Tähän tarvitaan investointeja. Se merkitsee lisää rahaa omistajille. Ja se on oikein.

Petteri Oksa
Insinööriliiton elinkeinopoliittinen asiamies