Insinööri-lehti

Lasketaan taso korkeammalle

En itse ole insinööri, enkä suorittanut tekniikan alan tutkintoa. Olen kuitenkin aina arvostanut tekniikan tuloksia arjessani. Voisin sanoa, että olen jopa poikamaisen innostunut erilaisista laitteista.

Sen lisäksi olen oppinut ymmärtämään, että kysymys on enemmästä. Insinöörityö, tekniikka, on taloutemme ja sitä kautta hyvinvointimme tärkein yksittäinen kysymys.

Suomi on insinööriyhteiskunta. Itse asiassa kaikki Pohjoismaat ovat. Ei liene sattumaa, että nämä maat ovat myös hyvinvoinnin ja talouden mittareilla maailman kärkeä.

Jotta muutkin yhteiskunnan alat voivat menestyä, tarvitaan sitä hyvinvointia, tuotteliaisuutta ja kehitystä, minkä tekniikka tuottaa. Ei siis ole liioiteltua sanoa, että suomalainen hyvinvointi perustuu vahvaan tekniikan osaamiseen.

Vahva tekniikan osaaminen puolestaan nojaa laadukkaaseen koulutukseen ja hyviin työelämätaitoihin. Keskeinen edellytys teknisen alan koulutukselle ovat riittävät matemaattiset taidot. Valitettavasti tutkimukset ja kansainväliset mittaukset kertovat, että suomalaisten matematiikan osaaminen on jatkuvassa laskussa.

Tästä meidän on syytä olla huolissaan. Asiana kytkeytyvät menestyksemme avaintekijät, niin tutkimus- ja tuotekehitystoiminta kuin koko taloudellinen toimeliaisuus.

Ei pysähdytä huolestumiseen. Käynnistetään riittävät toimet, joilla suunta kääntyy.

Ehdotan toimia, joista voi allekirjoittaa kaikki tai poimia niistä mieleisensä. Tarvitsemme laajan yhteiskunnallisen ohjelman matemaattisen taitojen tulevaisuuden varmistamiseksi. Perusopetuksessa matematiikan tuntimäärää pitää lisätä tuntuvasti, vaikka kaksinkertaistaa.

Mikä estää ottaa matematiikkaa pakolliseksi kirjoitettavaksi aineeksi ylioppilaskirjoituksissa, perustaa matematiikkapainotteisia päiväkoteja ja muodostaa oma kiintiö opettajakoulutukseen teknismatemaattisen taustan omaaville?

Keinoja siis löytyy, kun vähän raaputtaa. Jos olet keinoista eri mieltä tai olet sitä mieltä, etteivät nämä pure, niin esitä parempia tai toimivampia.

Se ei ole vaihtoehto, ettei tehdä mitään. Lasketaan taso korkeammalle.

Petteri Oksa
Insinööriliiton edunvalvontajohtaja