Insinööri-lehti

Gordionin solmu

Fryygian Gordionissa sijaitsi ammoisina aikoina Zeuksen temppeli. Temppelissä oli monimutkainen solmu, jonka selvittäjän ennustettiin nousevan koko Aasian kuninkaaksi.

Aleksanteri Suuri saapui kaupunkiin valloitusretkellään. Hänelle kerrottiin, ettei hän voisi hallita Aasiaa ennen kuin hän olisi ratkaissut solmun. Aleksanteri silmäili monimutkaista kokonaisuutta ja ratkaisi sen – sivaltamalla sen miekallaan kappaleiksi. Solmu oli auki.

Tätä legendaa kerrotaan usein esimerkkinä luovasta ongelmanratkaisusta. Sitä se onkin. Lähestymiskulma ratkaisi muuten vaikean asian yksinkertaisella tavalla. Joku voisi argumentoida, että niinpä, väkivalta ratkaisi tämänkin ongelman – ettei mikään kestävä ratkaisu. Kyse on enemmän siitä, että mahdottomalta vaikuttavan ongelman edessä ei menty epätietoiseksi, vaan ratkaistiin se päättäväisellä toiminnalla.

Palkan-muodostuksessa on kyse tulonjaosta.

Tästä on helppo rakentaa vertauskuva suomalaisiin työmarkkinoihin. Päämäärätietoisella toiminnalla työnantaja on rakentanut solmun, jonka he ovat heittäneet palkansaajille ratkaistavaksi. Kansainvälinen kilpailukyky, tuottavuus, joustavuuden vaatimukset ja kaikki mahdollinen moderni ja uusi ovat muuttaneet tilannetta, niin että pitää pystyä johonkin uuteen, jotta työmarkkinatoiminta voi tuottaa tuloksia.

Solmu on niin taitavasti ja monimutkaisesti solmittu, että se näyttää enemmän kuin vaikealta ratkaistavalta. Työnantajat ovat onnistuneet synnyttämään siltä vaikuttavan tilanteen, että pitää sopeutua johonkin täysin uuteen, jotta solmun voi ratkaista. Pitäisi hyväksyä kokonaan uudenlaista sopimuskulttuuria esimerkiksi palkkojen osalta, että voisi olla toimiva osa työmarkkinoita tänä päivänä.

Ratkaisu on lopulta sama kuin Aleksanterilla. Voima. Neuvottelutoiminta on lopulta voimalaji ja palkanmuodostuksessa on kyse tulonjaosta.  Tämä ei tarkoita sitä, että pitäisi rymistellä ja kovistella vastuuttomasti. Mutta jos esimerkiksi yleiskorotuksesta halutaan pitää kiinni, vaatii se voimaa.

Voima tarkoittaa toimintavalmiutta, että ollaan valmiita yhdessä toimien vaatimaan työehtoja ja palkkaa. Siihen perustuu liittojen neuvotteluvoima. Toki tarvitaan fiksua viestintää, taitavia neuvottelijoita ja hyviä perusteluja, mutta lopulta tarvitaan ihmisiä ja heidän valmiuttaan toimia etujensa eteen.

Suomalaisille työmarkkinoille on solmittu oma Gordionin solmu. Joka sen avaa, hallitsee työmarkkinoita seuraavat vuodet. Kysymys kuuluu, katsovatko asiantuntijat ja ylemmät toimihenkilöt sitä ihmeissään vai ovatko valmiita ratkaisemaan kuten Aleksanteri, toimimalla.

Petteri Oksa
Insinööriliiton edunvalvontajohtaja