Insinööri-lehti

Ei mikään bullshit-juttu

Uusi hallitus on kirjannut seuraavan neljän vuoden linjauksensa strategiseen hallitusohjelmaansa. Tuossa lähes neljäkymmentä sivua käsittävässä ohjelmassa on monia kovia ja myös kiistanalaisia asioita. Biotalous ja puhtaat ratkaisut -osiossa vedetään tiukat tavoitteet uusiutuvan ja päästöttömän energian käytölle sekä fossiilisen tuontienergia vähentämiselle. Pitkällä tähtäimellä on tavoitteena luopua 2020-luvun aikana hiilen käytöstä ja puolittaa tuontiöljyn käyttö.

Ilmastolliset tavoitteet ovat kovat ja EU:n linjausten mukaisia, mutta niiden toteutuminen vaatii uusia keinoja. Keinoissa vilahtelee kotimaisia energialähteitä biomassasta turpeeseen. Omavaraisuutta on tarkoitus nostaa merkittävästi. Yksi energiapoliittinen tavoite pistää strategisissa linjauksissa silmään. Ohjelmassa lukee ’sallitaan hevosen lannan käyttö energiatuotannossa’.

Kirjaus on herättänyt kummeksuntaa ja jopa lievää huvittuneisuutta asiaan vihkiytymättömien joukossa. Kyse ei ole aivan uudesta asiasta eikä se ole koko energiapolitiikan kannalta hirveän merkityksellinen. Lähemmin tarkasteltuna hallitusohjelman kirjaukselle löytyy niin ympäristö- kuin energiapoliittiset perustelut.

Hevosen lantaa on saanut tähänkin asti käyttää energianlähteenä polttamalla. Suomessa on kuitenkin tulkittu EU-direktiiviä jätteenpoltosta niin tiukasti, että poltto on vaatinut kalliita erikoislaitoksia. Käytännössä hevosenlanta on mennyt kompostiin, lannoitteeksi tai kaatopaikalle eikä sitä ole juurikaan voitu hyödyntää hevostiloilla. Hevosenlannan kaatopaikalle vienti on tuonut merkittäviä kustannuksia tiloille. Ongelma vielä pahenee, kun vuoden 2016 alusta biohajoavan jätteen vienti kaatopaikoille kielletään kokonaan.

Suomessa on 70 000 hevosta ja varovaisestikin arvioiden lantaa muodostuu 500 000 tonnia vuosittain. Kuivikkeineen lannan määrä kuutiona on samaa luokkaa ja sen energiasisältö vastaa noin 65 000 tonnia polttoöljyä. Lannan energiasisältö vastaa noin 0,5 prosenttia fossiilisen tuontienergian energiasisällöstä. Lannan hyödyntäminen energiantuotannossa toisi merkittäviä kustannussäästöjä hevostiloille ja eteenpäin myynti lisätuloja. Samalla se vähentäisi fossiilisen tuontienergian käyttöä.

Jotta asiassa päästään eteenpäin, niin se vaatii Suomelta polttouuneja koskevien määräysten uudelleen arviointeja ja vastaavanlaisia tulkintoja hevosenlannan hyödyntämisessä kuin muun muassa Ruotsissa, Tanskassa, Hollannissa ja Saksassakin jo on. Näin lannan polttoa voitaisiin tehdä hevostiloilla.
Fortum on myös jo kehittämässä omaa Horsepower-konseptia, jossa se ostaisi hevosenlannan kuivikkeineen poltettavaksi tukipolttoaineena omilla laitoksillaan. Fortum näkee Horsepower-konseptille jopa vientinäkymiä, joten ei hevosenlannan käyttö energiantuotannossa mitään bullshit´iä ole.

Jouko Malinen
Insinööriliiton edunvalvontapäällikkö