Insinööri-lehti

Asenne ratkaisee

Kehitä esimiestaitojasi, Valmentava esimies, Esimiehen käsikirja, Strateginen johtaminen, Älykäs johtaminen. Kuulostaa tutulta ainakin heille, jotka ovat saaneet oppia esimiehenä toimimisesta.

Maailma on pullollaan kirjoja esimiestyöstä ja johtamisesta. Mutta kuka kirjoittaa tai suomentaa ensimmäisen alaisena olemisen oppaan? Vai tarvitaanko edes sellaista opasta?

Äkkiseltään voi ajatella, että jokainenhan osaa olla alainen. Sellaistakin mielipidettä kuulee, että koko alainen-sanasta tulisi luopua, koska se on vanhahtava ja viittaa alamaisena olemiseen.

Kun puhutaan alaistaidoista, sana alainen tarkoittaa esimiehen vastaparia. Alaistaidoilla tarkoitetaan työntekijän kykyjä ja taitoja toimia työyhteisössä. Alaistaitojen perusta ovat luottamus, sitoutuminen ja motivaatio.

Alaistaito on vastuullista vaikuttamista työntekijän roolissa. Se ei niinkään liity työn muodollisiin vaatimuksiin, vaan enemmän työntekijän asenteisiin työtä, työyhteisöä ja esimiestään kohtaan.

Taitava alainen keskittyy olennaiseen eikä valita pienistä. Hän kehittää omaa toimintaansa eikä koko ajan etsi kehitettävää vain muiden toiminnassa. Hän on kiinnostunut organisaation kehittämisestä ja suhtautuu avoimin mielin muutoksiin. Taitava alainen toimii työyhteisön parhaan edun mukaisesti. Taitava alainen ymmärtää esimiehen roolin ja yrittää katsoa asioita myös hänen näkökulmastaan.

Hyvät alaistaidot ovat siis hyvin pitkälti samoja ominaisuuksia kuin hyvät esimiestaidot. Hyvä alainen kohtelee työkavereitaan tasapuolisesti. Hän ymmärtää ja sietää erilaisuutta, pitää kiinni sovitusta ja auttaa.

Alaistaidot ovat työn tekemisen perusosaamiseen, asenteeseen ja itsetuntemukseen liittyviä asioita, joita voi ja kannattaa kehittää.

Jotta työnsä voisi tehdä hyvin, täytyy ensin tunnistaa, mitä ja kenelle työssä tuotetaan. Ihan ensimmäiseksi työntekijän tulee olla kiinnostunut yrityksestä ja työyhteisöstä. Hänen pitää ymmärtää, mistä organisaation niin sanottu lisäarvo tulee. Lisäksi työntekijän on hyvä olla kiinnostunut siitä, mihin suuntaan organisaatio on menossa.

Mikä on yrityksen strategia? Miksi yritys ylipäätään on olemassa ja miten se on järjestäytynyt. Organisaation arvot on hyvä tuntea ja erityisesti se, mitä arvot merkitsevät käytännössä.

Hyviin alaistaitoihin liittyy olennaisesti kyky antaa ja vastaanottaa palautetta. Palautteen saaminen on kehittymisen ja oppimisen edellytys.

Hyvän kolmen A:n alaisen ominaisuudet ovat: ammattitaitoinen, auttavainen ja aloitteellinen. Asian voi sanoa vielä lyhyemmin: Tärkeintä on, että asenne on kohdallaan.

Minna Anttonen
Insinööriliiton alueasiamies