Insinööri-lehti

Aika riidellä, aika sopia

Teknologiateollisuuden ylemmille toimihenkilöille syntyi sopimus juuri ennen alalle julistetun toisen kolmen päivän lakon kynnyksellä. Sopimuksen syntyminen varmistui vain kolme tuntia ennen kuin lakko olisi alkanut.

Päällimmäiseksi voi todeta, että on viisautta valita, koska riitelee ja koska sopii. Näkökulmia on monia, mutta sopimus on nyt olemassa ja järjestöt puolustavat sopimaansa.

Palkat nousevat yhtä paljon eli kuudella prosentilla ja samalla seitsemän prosentin kustannusvaikutuksella kuin muilla henkilöstöryhmillä. Yleiskorotuksen osuudessa jäimme kuitenkin kahdessa vuodessa muita jälkeen 1,2 prosenttia. Se ei selittelemällä muuksi muutu, mutta tämä oli myös työnantajalle ehdoton kynnyskysymys, jota vastaan neuvottelijat kävivät pitkän, noin puolen vuoden mittaisen viivytystaistelun.

Sopimuksen iso saavutus on perhevapaat.

Neuvotteluissa tullaan aina lopulta viimeiselle viivalle tai rannalle, jossa on arvioitava, mitä pöydällä on tarjolla ja mitä lisähyvän saaminen vaatisi. Hyvin yksinkertaistettuna arvio koskee prosentin kymmenyksiä ja niiden vaatimaa hintaa. Kuinka monen kymmenyksen takia ala kannattaa viedä lakkoon, ja riittääkö se vai vaatiiko tavoite vielä uusia lakkoja?

Eli viime päivien aikana eri puolilla neuvottelujärjestöä arvioitiin mahdollisia menetyksiä lakoissa ja toisaalta sitä, mitä niillä voidaan saavuttaa. Yleiskorotuksen osalta takaraivossa jyskytti tieto siitä, mistä syksyllä sen osalta lähdettiin liikkeelle ja mihin päästiin: nollan ja kolmen välissä on monta prosentin kymmenystä.

Palkankorotusten tason osalta muiden tason ylittäminen olisi joka tapauksessa ollut hankala, jos ei mahdoton tehtävä. Palkat kuitenkin nousevat tavalla ja määrillä, jollaisia ei ole nähty vuosiin. Sekin on hyvä huomata, toki samalla muistaen, että myös olosuhteet, ennen muuta inflaatio, oli myös poikkeuksellinen.

Prosenttien varjoon jää helposti sopimuksen iso saavutus, perhevapaat. Sovimme ensimmäiseen teollisuussopimukseen ja ensimmäiseen merkittävään yksityisen sektorin sopimukseen kirjauksen perhevapaista, joka on iso askel kohti yhdenvertaisempaa työelämää. Toivottavasti tästä aukeaa laajemminkin tie yksityisen sektorin perhevapaille.

Perhevapaissa edistyttiin, mutta samalla sovittiin helpotuksista muutosneuvotteluihin ja lomautuksiin. Neuvottelu- ja ilmoitusajat lyhenevät. Tämä voi olla vaikea paikka, etenkin jos yrityksissä käytetään kirjauksia väärin. Oleellista on kuitenkin noudattaa lain sisältöä, ei sen minimiaikoja – tämä on kirjattu myös sopimukseen. Toivottavasti yritykset ovat tässä asiassa viisaita ja pääsemme jopa parempaan neuvottelukulttuuriin.

Kaiken kaikkiaan voi todeta, että joskus on aika riidellä ja joskus on aika sopia. Viisautta ja taitoa on erottaa nämä kaksi asiaa toisistaan oikealla tavalla ja oikealla hetkellä. Toivon ja uskon, että nyt teimme niin. Jäsenillä on aina mahdollisuus antaa liitoille tästä palautetta ja rakentaa uutta tietä kohti seuraavia sopimuksia.

Ja ei tämä neuvottelurupeama tähän loppunut, vielä on monta sopimusta tehtävänä. Puolustettavaa ja puntaroitavaa riittää.

Petteri Oksa
Insinööriliiton edunvalvontajohtaja

Täsmennys 15.2.2023: korjattu Petteri Oksan titteli edunvalvontajohtajaksi.