Insinööri-lehti

UIL:n Pohjois-Suomen piirikokous Raahessa

Pohjois-Suomen alueyhdistysten edustajat kokoontuivat perinteiseen piirikokoukseen Raaheen 11.–12.5. Kokouksessa oli edustajia lähes kaikista alueyhdistyksistä.

Perjantaina muun muassa ideoitiin piirin lahjakilpailua. Piirin puheenjohtaja Ali Heiskanen onnitteli puheessaan Keski-Pohjanmaan Insinöörejä edellisvuoden jäsenhankintakilpailun voitosta. Keski-Pohjanmaan Insinöörien edustaja Pekka Soukka kiitti muistamisesta ja kertoi menestyksen kulmakiviksi hyvän opiskelijayhteistyön sekä nuorten saamisen mukaan johtokuntatoimintaan. Samassa yhteydessä onniteltiin jäsenhankintakilpailun kolmannen sijan saanutta Länsi-Pohjan Insinöörejä.

Lauantaina kokouksessa läpikäytiin alueyhdistysten asioita, edustajakokousasioita, liiton valiokunta-asioita sekä suunniteltiin tulevaa piirin alueyhdistysten yhteistoimintaa. Keskusteluissa havaittiin, että alueyhdistyksissä on hyviä toimintamenetelmiä ja tapahtumia niin jäsenhankintaan kuin jäsenpitoonkin. Kokemusten vaihto alueyhdistysten kesken koettiin tarpeelliseksi ja hyödylliseksi.

Piirikokouksessa käytiin läpi myös piirin työllisyystilannetta peilaten kunkin alueen erityispiirteitä. Vaikka Oulun seutu on perinteisesti ollut insinöörikunnan näkökulmasta muuttovoittoinen alue, muuttovirta on voimistunut Oulusta etelän talousalueille sekä kaivostoiminnan perässä Lappiin ja Kainuuseen.

Tieto Oyj:n irtisanomiset puhuttivat kokousväkeä, ja keskusteluissa ilmeni Tietoalan jäsenistön tyytymättömyys UIL:n hitaaseen reagointiin koskien Tieto Oyj:n YT-neuvotteluja ja irtisanomisia.

Koulutus- ja tutkimusyksikön johtaja Hannu Saarikangas esitteli muun muassa ammattikorkeakouluihin liittyvää uudistusta. Uudistus herätti runsaasti kiinnostusta ja keskustelua kokousväen keskuudessa. Amk-uudistus koskee erityisesti Pohjois-Suomen piiriä, sillä tällä hetkellä ei ole tietoa esimerkiksi siitä, miten Lapin alueen amk:t yhdistetään tai jatkaa toimintaansa.

 

Teksti: Anu Kaniin, alueasiamies
Kuvat: Hannu Saarikangas, johtaja