Kilpailukielto- ja salassapitosopimukset kiinnostivat Helsingin Insinöörien jäseniä.
Kouluttaja Jani Huhtamella on törmännyt kaikenlaisiin sopimuksiin.
Insinööri-lehti

Tiedä mistä sovit

Yhä useampi asiantuntijatehtävissä työskentelevä joutuu tekemisiin kilpailukielto- ja salassapitosopimuksien kanssa. Helmikuun lopussa Helsingin Insinöörit perehtyivät sopimusten kiemuroihin liiton koulutuksessa.

Kilpailukielto- ja salassapitosopimuksia koskeva koulutus on erittäin suosittu. Koulutusasiamies Jani Huhtamella on kiertänyt ympäri maata pitämässä tilaisuuksia ja koulutukset jatkuvat koko kevään.

Huhtamellalle molemmat sopimustyypit ovat tuttuja sekä ajalta firman luottamusmiehenä että liiton asiamiehenä. Kolmisen tuntia kestävässä iltakoulutuksessa insinööristä ei leivota sopimuslakimiestä, mutta tärkeimmät seikat tulevat selväksi; mistä ollaan sopimassa, mitä pitää ottaa huomioon ja mistä saa apua.

Painavia syitä sopimiselle

Lyhyt ja yksinkertainen sopimusteksti saattaa vaikuttaa turvalliselta. Kilpailukielto- ja salassapitosopimuksen osalta tilanne on kuitenkin päinvastainen. Sovittavat asiat pitäisi kirjoittaa auki selkeästi ja ehdot rajata tarkasti.

Kilpailukiellosta sopimiselle pitää olla työnantajan toimintaan tai työsuhteeseen liittyvä erityisen painava syy. Vaatimus johtuu siitä, että työntekijän perusoikeuksia, tässä tapauksessa oikeutta työhön ja elinkeinovapaus, rajoitetaan työsuhteen päättymisen jälkeen jatkuvalla kilpailukieltosopimuksella.

Painavat syyt ovat kuitenkin tulkinnanvaraisia ja yritykset tuovat kilpailukiellon osaksi työsopimusta yhä helpommin. Perustelut voivat vaikuttaa köykäisiltä.

– Sopimusta ei pidä koskaan allekirjoittaa takaa-ajatuksella, että se ei ole sitova, koska syyt eivät ole päteviä, Huhtamella teroittaa.

Omat tulkinnat eivät auta. Sopimus on aina lähtökohtaisesti sitova, kunnes oikeus mahdollisesti päättää toisin.

Liike- ja ammattisalaisuuksia suojataan useassa eri laissa. Työntekijällä on velvollisuus pitää suunsa supussa työnantajan asioista. Sopimuksilla vahvistetaan lainsäädännön antamaa suojaa.

– Koska salassapitosopimuksen kestolle, sakoille tai vahingonkorvauksille ei ole rajoituksia työsopimuslaissa, vaatimukset voivat nousta villeiksi, Huhtamella varoittaa.

Vaikka omassa työsopimuksessa ei salassapitosopimusta ole, saattaa se tulla vastaan työhön liittyvissä projekteissa.

Asiantuntijan apu on tarpeen

Illan aikana kuultiin kouluttajalta useaan otteeseen neuvo; lähetä sopimus liiton asiantuntijoille tarkistettavaksi ennen allekirjoittamista.

Työantajat ovat hyvin harvoin valmiitta muuttamaan sopimusehtoja, vaikka liiton lakimiehen neuvot olisivat järkeviä. Monesti sopimuspohjat on hiottu kuntoon yrityksen tai konsernin johdossa, eikä niistä voida poiketa.

Huhtamellan mukaan muutosehdotukset eivät ole asiantuntijalta saadun avun ydin. Liiton lakimies tai asiamies kertoo, mitä tulkintoja sopimukseen liittyy ja mitä ne voivat merkitä työntekijän kannalta.

– Asiantuntija kertoo, mitä riskejä sopimukseen liittyy. Sinun on sitten pohdittava, pystytkö noudattamaan ehtoja ja onko sopimus eli työpaikka niiden riskien arvoinen, Huhtamella selventää.

Jos työantaja kieltää sopimustekstin antamisen tarkistettavaksi, hälytyskellojen pitää soida.

– Vain tässä ja nyt voimassa olevat sopimukset ovat yleensä työntekijän kannalta huonoja, Huhtamella painottaa.

Oppia myös toiselle osapuolelle

Heikki Peltomaan työpaikalla kilpailukieltosopimuksiin liittyvät kysymykset ovat nousseet ajankohtaisiksi esille. Koska hänellä ei asiasta aiempaa kokemusta, hän tuli koulutukseen hakemaan tietoa. Koulutettavien pääosasta poiketen Peltomaalla on sopimuksiin työnantajan näkökulma. Hän piti koulutusta mielenkiintoisena.

– Olen saanut uutta pohjaa kilpailukieltojen tarkasteluun.

Peltomaa arvelee, että hän tulee käyttämään liiton asiantuntijoiden apua, kun sopimuksen yksikohtia hiotaan kuntoon. Työnantaja osapuolena haluaa rakentaa aidosti toimivia sopimuksia.

– Asiantuntijaorganisaatiossa asiat pitää olla kunnossa tai pian koko pakka hajoaa.

Salassapitoon liittyvät asiat ovat Peltomaalle kilpailukieltoa tutumpia. Illan aikana esiin tullut sanonta – vaikeneminen on kultaa – on hänestä käypä ohje, mikäli asian salassapitovelvollisuus askarruttaa.

Tutustu Insinööriliiton koulutustarjontaan.
Lisätietoa Insinööriliiton työsuhdeneuvonnasta.

Teksti ja kuvat: Minna Virolainen, Insinööriliitto