Insinööri-lehti

Insinöörien yhteisö saattaa nuoret työelämän aallokoihin

Opiskelunsa päättävien tiedonjano ja huolenaiheet ovat suuria. Tiedonjanoa voi sammuttaa ainakin UIL-yhteisön järjestämissä valmistuvien tilaisuuksissa, joissa saa kuulla ammattiliiton tarjoamasta eduista ja palveluista insinööriksi valmistuneille.

Tänä vuonna valmistuneita ja valmistuvia insinöörejä askarruttaa yleinen työtilanne omalla alallaan, kun avoimet työpaikat ovat niukassa. Löytyykö töitä opiskelupaikkakunnalta vai onko lähdettävä työn perään esimerkiksi pääkaupunkiseudulle. Osa etsii töitä nimenomaan kotiseudulta, osa on valmis muuttamaan kauaskin, jotta saa tehdä töitä opiskelemallaan alalla.

– Miten saan jalkaa työmarkkinoiden oven väliin, kun suoritin työharjoittelut eri firmoissa enkä siis valmistu suoraan työpaikkaan, pohtii Timo Heikkinen. Hän valmistui toukokuussa Satakunnan ammattikorkeakoulusta tietotekniikan koulutusohjelmasta. Hän on päättänyt, että jos vuodessa ei löydy oman alan tai koulutusta vastaavaa työtä, on aika palata koulun penkille.

– Saattaa olla, että ensimmäinen työpaikka ei olekaan työtehtäviltään juuri sitä, mitä toivon, arvelee puolestaan Janne Yli-Arvo.
– Ensimmäinen prioriteetti on kuitenkin saada töitä, sillä tyhjän panttina oleskelu syö miestä, maaliskuussa sähkötekniikan koulutusohjelmasta Vaasan ammattikorkeakoulusta valmistunut insinööri jatkaa. Hän ei ole hakenut kesätöitä, vaan pysyvää työtä.


Usean paikallisyhdistyksen luoma käytäntö

Insinöörien yhteisö tarjoaa valmistuville tukea ja vastauksia moniin kysymyksiin, kun he siirtyvät opiskelijamaailmasta työelämään. Eri puolilla maata järjestetään valmistuvien tilaisuuksia. Osa on ammattikorkeakoulujen järjestämiä, mutta valtaosin perinteen ovat aloittaneet Insinööriopiskelijoiden liitto IOL:n paikallisyhdistykset.

Ihannetilanteessa tilaisuudessa ovat mukana paikallisyhdistysten lisäksi Uuden Insinööriliiton alueyhdistykset sekä UIL:n asiamies ja IOL:n kenttäasiamies.
Paikallisesti määritellään, miten tilaisuus on paras järjestää. Jossakin alueyhdistys tarjoaa valmistuville illallisen pukujuhlina, toisaalla mennään porukalla vaikkapa keilaamaan. Osassa kouluista järjestetään pelkkää asiaa sisältävä tilaisuus.

Yhtä kaikkia, valmistuneita onnitellaan ja he saavat mahdollisuuden kysellä työelämän kiemuroista.

Kaikille valmistuville mahdollisuus tulla

Tilaisuudet ovat avoinna niin IOL:n jäsenille kuin järjestäytymättömille.
– Toivomme, että kaikki saavat kipinän liittyä ja että opiskelijajäsenet palauttavat valmistautumisilmoituksen heti, ettei se unohdu, sanoo IOL:n kenttäasiamies Tiina Lahtiluoma.

Marita Yli-Huhtala valmistuu syyskuussa Satakunnan ammattikorkeakoulusta kemiantekniikan insinööriksi. Silloin hän siirtyy Porin Insinööriopiskelijat PIO:n jäsenestä Satakunnan Insinööreihin. Valmistumista siirtää kesätyöt omalla alalla, Botnian sellutehtaalla Raumalla.

Valmistuvien tilaisuudessa käydyistä asioista suuri osa oli Yli-Huhtalalle tuttuja, sillä hän on ollut aktiivisesti mukana PIO:n toiminnassa. Hänen mielestään kuitenkin monille oli tärkeää kuulla, mitä liiton jäsenyys tuo mukanaan.

– Tilaisuudessa oli mukana muutama, joka ei jostain kumman syystä ollut vielä jäsen, Yli-Huhtala hämmästelee.
Hän pitää tärkeänä myös kuulla IAET-kassan jäsenyydestä ja siihen liittymisestä.
– Tietenkin oli hyvä, että meitä muistutettiin valmistumisilmoituksen tekemisestä IOL:lle.

Jäsenedut kiinnostavat

Valmistuvien tilaisuuden parasta antia Timo Heikkiselle oli kuulla Uuden Insinööriliiton tarjoamista etuuksista.
– On tärkeää, että liitto pitää omistaan huolen ja tietenkin myös se, millä tavalla se pitää omistaan huolen. Kaikki informaatio liittyen työsuhteeseen ja sen turvaamiseen kuten esimerkiksi lakimiespalveluihin ja vastuuvakuutukseen on tarpeen.

Monet liittoa koskevat asiat olivat uusia Janne Yli-Arvolle.
– Ehkä en ollut aiemmin kiinnittänyt asioihin huomiota, mutta nyt valmistuneena insinöörinä lukuiset jäsenedut vakuutuksista oikeusapuun olivat yhtäkkiä hyvinkin mielenkiintoisia.
 

Kesätöihin kaupungille

Mari Anttila valmistui huhtikuussa Vaasan ammattikorkeakoulusta ympäristöteknologian koulutusohjelmasta. Hän on menossa kesätöihin Vaasan kaupungin ympäristölaboratorioon, jossa työtehtäviin kuuluu vesikemiallisten analyysien suorittaminen.

Vaasan insinööriopiskelijoiden jäsen siirtyi Merenkurkun Insinöörien jäseneksi. Merenkurkun Insinöörit valikoitui sen tähden, että tavoitteena on löytää vakituinen työpaikka Pohjanmaan tai Etelä-Pohjanmaan alueelta. Toiveena on monipuoliset ja vaihtelevat työtehtävät sekä mahdollisuus itse vaikuttaa omaan työnkuvaan.

– Hienoa olisi myös olla yhteistyössä muiden alojen osaajien kanssa ja sitä kautta päästä syventämään omaa tietotaitoani.

Usean vuoden opiskelija-aktiivina toimineelle Anttilalle liiton esittely valmistuvien tilaisuudessa oli osin tuttua asiaa. Silti liiton esittely tarjosi mielenkiintoisia, uusia asioita.
– Mukavaa oli myös kokoontua samaan aikaan valmistuvien opiskelutovereiden kanssa yhteen vielä viimeistä kertaa.

UIL-yhteisöltä Anttila odottaa työsuhteiden edunvalvontaa, selkeisiin epäkohtiin puuttumista sekä aktiivista toimintaa parempien työehtosopimusten puolesta.

Jäsenenä koko opiskeluajan

Kaikki haastateltavat olivat liittyneet IOL:n jäseniksi jo opintojen alkutaipaleella. Syitä liittymiseen oli monia: opiskelijoiden edunvalvonta, edullinen hinta, liiton tarjoamat edut. Ennen kaikkea rekrytoijien puheet olivat vakuuttaneet opiskelijat.

Kun IOL:n paikallisyhdistyksen jäsen valmistuu ja siirtyy UIL:n alueyhdistyksen jäseneksi, hän saa valmistusvuotenaan 70 prosentin alennuksen jäsenmaksusta. Seuraavana vuonna alennus on 50 prosenttia.

Ensi lukuvuonna IOL:n kenttäasiamiehet Annika Kujansuu ja Tiina Lahtiluoma aikoivat varmistaa, että kaikissa insinöörejä kouluttavassa ammattikorkeakouluissa järjestetään valmistuvien tilaisuus.

Teksti: Kirsi Tamminen, Insinööriliitto
Kuvat: Tapio Helminen ja Jari Vihervirta