Vuokratyö on yleistä muun muassa rakennusteollisuuden avustavissa tehtävissä.
Insinööri-lehti työmarkkinat

Vuokratyö lähenee vakituista työsopimusta

Korkeimman oikeuden ennakkotapaus estää työnantajavelvoitteiden kiertämistä määräaikaisessa vuokratyössä.

Vuokratyösopimuksissa on ollut tavallista, että vuokratyöfirma sitoo työsuhteen asiakasyrityksen määräaikaiseen tilaukseen. Korkein oikeus antoi toukokuussa ennakkopäätöksen, jonka mukaan työsuhdetta on pidettävä toistaiseksi voimassaolevana, ellei henkilöstöpalvelun työvoiman tarvetta osoiteta tilapäiseksi.

Asiakkaan tarpeen päättymisellä ei siis voi vastaisuudessa selittää, että työnantaja ei tarvitsisi työvoimaa, koska työnantajana on henkilöstövuokrausyritys eikä asiakas. Tällöin työnantajan on tarjottava työntekijälle muuta hänelle sopivaa työtä niin kuin muissakin työn vähentymisen tilanteissa.

– Tämä on voitto työntekijöille, koska se selkiyttää tilannetta, jossa vuokratyötä saa käyttää. Päätös tuo myös vuokratyötä lähemmäksi toistaiseksi voimassa olevaa työsuhdetta, tulkitsee Insinööriliiton lakimies Maria Jauhiainen.

Väliaikaisuus pitää osoittaa

Määräaikaisuus voidaan perustella tiettynä päivänä valmistuvalla hankkeella, sijaisuuden täyttämisellä tai muulla vastaavalla objektiivisella kriteerillä. Asiakasyrityksen tilauksen vuoksi tehty määräaikainen sopimus ei ole objektiivinen kriteeri.

– Tällainen pykälä ei ole laillinen. Jos sellainen on sopimuksessa, sillä ei ole merkitystä, Jauhiainen ohjeistaa.

Lakimies kehottaa työntekijöitä, joilta työtehtävät ovat tilauksen nojalla henkilöstöpalveluyrityksessä loppuneet, vaatimaan yritystä selvittämään, löytyykö heille muuta sopivaa työtä.

Jos vuokratyöfirma ei perustellusti tarvitse työvoimaa, se voi irtisanoa työntekijän tuotannollis-taloudellisilla perusteilla yt-neuvottelun kautta.

Maine vastaa todellisuutta

Vuokratyötä on parjattu yleisesti siitä, että työntekijä on heikossa asemassa. Jauhiainen ei pidä henkilöstön vuokrausta sinänsä huonona, mutta toisinaan henkilöstön vuokraamisella kierretään esimerkiksi työehtoja. Vuokratyöntekijöillä on oma työehtosopimuksensa, joka on osin heikompi kuin monilla niistä aloista, joilla vuokratyöntekijöitä yleisesti käytetään.

– Tämä luo helposti kuilua samassa työpaikassa työskentelevien vuokratyöntekijöiden ja muiden työntekijöiden välille, Jauhiainen sanoo.

Vuokratyö ei ole insinöörien keskuudessa kovin yleistä, mutta sitä käytetään esimerkiksi it-alalla. Ilmiö on yleisempi nuorten kuin vanhojen keskuudessa. Insinööriliiton työmarkkinatutkimuksen mukaan insinööreistä alle puoli prosenttia työskentelee vuokratyösuhteessa. Osuus on pysynyt samana ainakin kymmenen vuotta.

Toukokuussa annettu ennakkopäätös tarkentaa vuodelta 2012 peräisin olevaa ennakkopäätöstä, jossa määräaikaisuus asiakasyrityksen tilauksen perusteella tuomittiin laittomaksi. Kysymys oli insinööristä, jonka työsuhde oli päätetty, kun it-alan työtehtävät olivat loppuneet. Uusi ennakkopäätös tarkentaa edellisestä niitä ehtoja, joilla määräaikaisuus voidaan perustella.

– Työsuhteen perusmalli ja lähtökohta on aina toistaiseksi voimassa oleva työsopimus.

Vuokratyö on suhteellisen yleistä monella palvelualalla ja muun muassa rakennustyömaiden avustavissa tehtävissä. Vuokratyötä teki Tilastokeskuksen mukaan kaksi prosenttia palkansaajista eli 41 000 henkeä vuonna 2017.

Teksti: Janne Luotola
Kuva: Antonio Truzzi /Mostphotos