Insinööri-lehti talous

Uusiutuvat tuotantomuodot laskevat sähkön hintaa

Vihreä siirtymä tekee sähköstä edullista, mutta sähkönsiirto vaatii isoja investointeja.

Sähkön riittävyys ja hinta talvella ovat herättäneet julkisuudessa huolta. Samalla Ukrainan sota on johtanut fossiilisten polttoaineiden tuonnin vähenemiseen Venäjältä. Sähköverkkoyhtiö Caruna esittää kuitenkin myönteisen vision sähköntuotannon ja kulutuksen tulevaisuudesta.

– Tulevaisuudessa saamme selvästi alemmat energian hinnat kuin nykyään, kunhan murrosvaihe saadaan käytyä läpi, sanoo talous- ja varatoimitusjohtaja Noora Neilimo-Kontio tämänpäiväisessä tiedotustilaisuudessa.

Murrosvaiheella hän tarkoittaa tästä hetkestä vuoteen 2040 yhtiön ennustamaa jaksoa, jonka aikana maan energiantuotannossa ja sähkönsiirrossa tapahtuu isoja muutoksia.

Nykyään Suomessa on noin 50 000 sähköntuotantopaikkaa. Caruna ennustaa, että paikkojen määrä kasvaa 450 000:een vuoteen 2040 mennessä. Kasvu johtuu siitä, että yhä pienemmät yksiköt ja kotitaloudet voivat tulevaisuudessa syöttää energiaa verkkoon esimerkiksi aurinkopaneeleista tai sähköauton akusta.

– Tuotantorakenteet muuttuvat keskitetyistä laitoksista uusiutuvaan energiaan: tuuli-, aurinko- ja vesivoimaan ja toivottavasti ydinvoimaan. On tärkeää, että löytyy myös sellaisia energiantuotantomuotoja, jotka ovat säädettäviä, Neilimo-Kontio sanoo.

Vaihtelu kasvaa

Sähkön tuotanto ja kulutus vaihtelevat tulevaisuudessa nykyistä rajummin ja äkillisemmin. Nykyään tuulivoiman tuotanto voi vaihdella noin yhdestä gigawatista 15 gigawattiin alle 30 tunnissa. Tuotantotehon on kasvettava enemmän kuin kulutuksen, jotta tehoa riittää myös huippukulutuksen aikana.

Sähköntuotannon kapasiteetti kasvaa Carunan visiossa kaksinkertaiseksi nykyisestä vuoteen 2040 mennessä, vaikka sähkön kulutus kasvaa arviolta vain 50 prosenttia. Sähkönkulutuksen kasvussa on otettu huomioon se, että energiatehokkuus paranee kaiken aikaa. Ilman sitä kulutus kasvaisi vielä enemmän.

Kulutuksen kasvu kiihtyy ennusteessa, sillä vuosien 2000 ja 2020 välissä Suomen energiankulutus on kasvanut vain viisi prosenttia.

Energiajärjestelmät integroituvat tulevaisuudessa entistä tiukemmin yhteen. Koska sähkön varastoiminen pitkiksi ajoiksi on hankalaa, energia voidaan muuntaa esimerkiksi lämmöksi tai vedyksi. Tämä edellyttää energiajärjestelmien integroimista.

Verkko maksaa

Muutokset eivät tule ilmaiseksi vaan vaativat noin 40 miljardin euron investointeja seuraavien vuosikymmenten aikana. Investoinneista 14 miljardia tarvitaan suoraan sähköverkkoon. Nämä investoinnit tarkoittavat kantaverkon lisäksi monia Carunan kaltaisia yksityisiä jakeluverkon toimijoita. Yhtiö ei erittele, keiden kukkarosta investoinnit maksetaan.

Kotitaloudet eivät ole vielä kovin laajasti pystyneet hyödyntämään erilaisia pörssisähkösopimuksia tai ajoittamaan sähkönkäyttöään vaihtelevien tuntihintojen mukaan halvemmille tunneille. Kulutusjoustoon ovat valmiimpia teollisuuslaitokset ja muut suuret sähkönkäyttäjät.

– Yksittäisen asiakkaan on hankala osallistua kulutusjoustoon, ja siksi tähän tarvitaan lisää palveluita, Neilimo-Kontio sanoo.

Tähän mennessä esimerkiksi omakotitalojen omistajat ovat voineet myydä esimerkiksi aurinkopaneeleilla tuottamaansa sähköä sähköyhtiöille, mikä pienentää vuoden energialaskua.

Sähkö halpenee

Carunan ennustus sähkön hinnan pienenemisestä ei koske sähkönsiirtomaksujen alenemista vaan pelkän energian hinnan alenemista.

– Uusiutuvat tuotantomuodot ovat jo nyt halvimpia tuotantokustannuksiltaan. Vuorokauden aikaiset vaihtelut hinnassa tulevat kasvamaan, mutta keskihinnat tulevat laskemaan, Neilimo-Kontio tarkentaa.

Siirtohinnoista Caruna ei esittänyt erillistä ennustetta, mutta sähköverkon vaatimat investoinnit kasvattavat varmasti sähkönsiirron kustannuksia. Caruna nousi julkisuuteen vuoden 2014 jälkeen, kun yksityiset sijoittajat ostivat sähköverkkoyhtiön Fortumilta. Siirtohinnat nousivat kymmeniä prosentteja lyhyessä ajassa.

Teksti: Janne Luotola
Kuva: ChristofferRiemer, CC 3.0

Klo 15:59 korjattu varatoimitusjohtajan sukunimi