Jarno Puttonen koodaa kotitoimistosta käsin Luoto Companylle.
Parasta työssä on tekemisen vapaus.
Insinööri-lehti työelämä

Työntekijä tuottaa itselleen voittoa

Luoto Company kehittää ohjelmistoja ja jakaa osingon työntekijöilleen.

Luoto Company kehittää ohjelmistoja ja jakaa voiton työntekijöilleen. Ohjelmistosuunnittelija Jarno Puttonen aloitti kolme vuotta sitten ohjelmistoyhtiö Luoto Companyssä. Työpaikan vaihto ei muuttanut tehtäviä, mutta motivaatioon se vaikutti. Nyt hän tekee töitä itselleen.

Luodon emoyhtiö omistaa tytäryhtiöitä, joista viidennes on emoyhtiön omistuksessa. Loput 80 prosenttia jaetaan heti perustamisvaiheessa 20 työntekijän kesken tasan. Jokainen työntekijä saa siis neljän prosentin osuuden osingoista.

Puttonen päätyi Luodolle Siililtä kollegan perässä.

– Minulle merkitsevät eniten hyvät työvälineet ja vapaus työssä. Sen sijaan asiat, joita en tarvitse, kuten hienot toimistotilat, illanistujaiset, kokisautomaatit ja biljardipöydät, ovat jääneet pois.

Asiakasyritykset määrittävät työn teon paikan. Luodolla on pieni vuokratoimisto Helsingin keskustassa, mutta etenkin korona-aikana työtä tehdään kotoa käsin. Puttosella on hyvin varusteltu työpiste omakotitalon makuuhuoneessa Vantaalla.

Kokeneet saavat paikan

Työntekijöiksi Luoto palkkaa vain kokeneita sovelluskehittäjiä. Puttonen valmistui tietojenkäsittelytieteen kandidaatiksi Helsingin yliopistosta vuonna 2008. Hän on kehittänyt ohjelmistoja Tietotalolla, Eficodella, Accenturella, Siilillä ja syksystä 2018 asti Luodolla.

Työtehtävät sisältävät pankin taustajärjestelmien ja rajapintojen suunnittelua, toteutusta ja ohjelmointia. Puttonen toimii osana tiimiä, jossa on kolme muuta luotolaista, pari alihankkijaa ja pankin henkilökuntaa.

Vanhallakin työntekijällä on Luodon mukaan kannuste oppia uusimpia tekniikoita omistajuuden kautta. Puttonen on käynyt hiljattain aws-arkkitehtuuri- eli Amazonin pilviarkkitehtuurin koulutuksen sekä muita kursseja. Kouluttautuminen on omaehtoista ja usein epämuodollista.

– Meillä on jokaisella oikeus käyttää aikaamme henkilökohtaiseen kehittämiseen. Sitä ei tarvitse ilmoittaa ja hyväksyttää kenelläkään erikseen. Se vain merkataan tuntien kirjausjärjestelmään.

Tunnit kirjataan Harvest-järjestelmään, joka toimii työaikakirjanpitona. Työaika on tärkeä kirjata ylös jo siksi, että sen perusteella laskutetaan asiakasta. Luodolla noudatetaan tietoalan työehtosopimusta.

Päätökset syntyvät yhdessä

Omistajina työntekijät päättävät yrityksen asioista pitkälti itse. He päättävät, mitä he tavoittelevat ja mihin kilpailutuksiin he lähtevät mukaan. Siihen sisältyy myös arvokeskustelua asiakkaiden aloista ja välillä hyväntekeväisyyskohteista. Työntekijät päättivät myös kuuden viikon vuosilomasta.

Mallin erikoisuutena on muun muassa se, ettei yrityksellä ole kasvutavoitteita eikä painetta kasvattaa alituiseen liikevoittoa. Jos tulee heikompi vuosi, ei ehkä käydä yt-neuvotteluita, vaan saadaan vain pienemmät osingot.

– Meillä ei ole ulkoista painetta tehdä maksimaalista voittoa vaan sellaista, mihin me osakkaina ja työntekijöinä olemme tyytyväisiä.

Työntekijöistä Luodon ei tarvitse kilpailla palkalla. Palkka on Puttosen mukaan riittävä, mutta lisäansiot tulevat osingoista.

Koko konsernissa työskentelee noin 60 ihmistä. Uusia tekijöitä ei varsinaisesti haeta, mutta tekijöitä tulee taloon kollegojen suosituksesta ja avointen hakemusten perusteella. Kun yhdessä tytäryhtiössä 20 hengen määrä tulee täyteen, perustetaan uusi tytäryhtiö. Näin saadaan pidettyä kiinni kaikkien omistusosuudesta.

Luoto Companyn ekosysteemiin kuuluu toistaiseksi kaksi ohjelmistoyhtiötä: North Code ja Kipinä Software.

Oman firman kollegat pitävät toisiinsa yhteyttä Slackillä. Korona-aikana Puttonen ei ole edes nähnyt kasvotusten kaikkia uusia kollegoitaan.

Luoto kasvattaa ympärilleen ekosysteemiä yrityksistä, joissa yhtiö on osakkaana, neuvonantajana ja yhteistyökumppanina.

Päälliköt puuttuvat organisaatiosta

Yrityksestä puuttuvat päällikkötason tehtävät, joten työntekijältä vaaditaan itseohjautuvuutta.

– Meille voi hakea, kun on löytänyt työelämästä oman paikkansa, tietää, mitä haluaa tehdä, on tarpeeksi itsevarma osaamisestaan, on solidaarinen ihminen ja hyväksyy sen, että teemme porukkana töitä ja tuemme toisiamme.

Työntekijät ovat enimmäkseen sovelluskehittäjiä, -testaajia ja projektipäälliköitä. Käytetyt ohjelmointikielet ovat javascript, java, scala, clojure ja .net.

Luoto Company on perustettu vuonna 2017. Yhtiö kehittää sovelluksia. Työntekijöitä on noin 50. Yrityksen liikevaihto oli 14,3 miljoonaa euroa ja liiketulos 1,7 miljoonaa euroa vuonna 2020.

Teksti ja kuvat: Janne Luotola

Klo 14.32 korjattu: North Code ja Kipinä Software eivät ole Luoto Companyn tytäryhtiöitä vaan kuuluvat samaan ekosysteemiin.