Insinööri-lehti

Työhyvinvointi paranee pienillä asioilla

Satakuntalaisessa Nakkila Groupissa henkilöstön työhyvinvoinnin parantamiseksi on tehty töitä jo pitkään. Tulokset näkyvät ”pajan” miesten eväissäkin: ravintokoulutusta saaneet rautakourat tulevat mandariinipussien kanssa työpaikalle.

Säiliöitä, paineastioita ja prosessilaitteita valmistava Nakkila Group on ollut mukana teknologiateollisuuden Hyvä työ – pidempi työura -hankkeessa pilottivaiheesta lähtien. Tuotantopäällikkö Jussi Kiviojan mukaan päätös hankkeeseen lähtemiseen oli helppo tehdä.

– Olimme tehneet jo aiemmin pienimuotoisia työhyvinvoinnin parantamiseen tähtääviä juttuja omin voimin. Olimme työntekijöiden luottamusmiehen kanssa tilaisuudessa, jossa hanketta markkinoitiin. Päätös syntyi miltei saman tien, hän kertoo.

Kiviojan mukaan ammattitaitoinen, motivoitunut ja työssään hyvinvoiva henkilöstö on yrityksen menestyksen kannalta entistä tärkeämpi. Nakkilassa hankeen ensimmäinen vaihe oli henkilöstölle tehty kysely, jossa kartoitettiin kaikkia osapuolia hyödyttävät ja työhyvinvointia edistävät parannuskohteet.

– Perustimme hanketta varten neljän hengen projektiryhmän, jossa ruodimme kehityskohteet ja päätimme, mitä ryhdymme tekemään. Parin viikon välein pidetyt kokoukset ovat olleet enemmänkin keskustelevia, Kivioja sanoo.

Pienistä asioista liikkeelle

80 työntekijän perheyrityksessä kehityskohteet ovat pääosin tuotannon työntekijöiden puolelta.

– Ensimmäiset asiat olivat yksinkertaisia, helppoja ja näkyviä. Paransimme yleistä viihtyvyyttä siivoamalla ja kierrätysjärjestelmää kehittämällä, Kivioja kertoo.

Toinen toivottu kehityskohde oli työaikajärjestelyt. Tuotanto eli ”paja” pyörii kahdessa vuorossa. Joillekin työntekijöille vuorotyön sovittaminen vapaa-aikaan ja perhe-elämään tuotti hankaluuksia.

– Olemme siirtyneet henkilökohtaisiin työaikajärjestelyihin, mikäli projektit antavat myöten. Järjestelyt ovat olleet onnistuneita. Työntekijät voivat paremmin sovittaa yhteen työn, omat harrastuksensa ja perhe-elämän, mikä heijastuu työssä viihtymiseen, Kivioja sanoo.

Projektityöryhmältä tuli aloite siirtyä sairauspoissaoloissa käytäntöön, jossa lyhyissä sairauspoissaoloissa riittää ilmoitus esimiehelle. Kiviojan mukaan systeemi on toiminut.

– Tämä vähentää työnantajan kustannuksia. Jos luottamus pelaa puolin ja toisin, monista uudistuksista hyötyvät kaikki osapuolet.

Toisten kokemuksista oppia

Nakkila Groupin projektiryhmä on kysellyt alueen muilta yrityksiltä, mitä niissä on tehty työhyvinvoinnin parantamiseksi. Kiviojan mukaan projektiryhmään kuuluva työntekijöiden luottamusmies Timo Sulonen on ollut arvokas apu kartoituksessa.

– Tietoa jaetaan auliisti. Näin olemme välttäneet pahemmat sudenkuopat ja saaneet tietoa onnistuneista projekteista etenkin alueen suurista yrityksistä, Kivioja sanoo.

Kiviojan mukaan työhyvinvointihanketta on ollut helppo myydä yrityksen työntekijöille, kunhan suurimmat epäilyksen varjot saatiin häivytettyä.

– On tärkeää, että kaikki tuntevat olevansa mukana ja jotain konkreettista myös tapahtuu. Yhteinen hanke korostaa yhteisöllisyyttä ja luottamusta, mitkä ovat tärkeä voimavara hyvinä ja huonoina hetkinä, Kivioja sanoo.

Hän korostaa, että henkilöstön viihtyvyys ja hyvinvointi ovat avainasemassa, kun yritys pyrkii nostamaan tuottavuutta.

– Niiden vaikutusta on vaikea täsmällisesti mitata, mutta tuottavuuden näkökulmasta ne voivat olla yllättävän suuret, Kivioja toteaa.

Vaikutukset koko elämään

Yksi osa Nakkila Groupin työhyvinvointihanketta on henkilöstön fyysisen hyvinvoinnin parantaminen. Porilainen liikunta-alan yritys teki henkilökunnalle kuntokartoituksen, lisäsi tietoisuutta oikean ravinnon ja liikunnan merkityksestä ja antoi henkilöstölle ravintokoulutusta.

Yrityksessä 28 vuotta työskennelleen Timo Sulosen mukaan henkilöstö on ottanut oman fyysisen kunnon kohentamisen tosissaan. Liikunta on lisääntynyt, monella paino on pudonnut silmissä.

– Opiksi on otettu. Sen näkee jo miesten eväistä. Töihin tullaan mandariinipusseja heilutellen, Sulonen myhäilee.

Hän painottaa, että fyysisen kunnon paraneminen ei näy vain työpaikalla, vaan koko elämässä.

– Jaksaa paremmin sekä töissä että kotona. Ja elää pidempään ja terveempänä.

Sulosen mukaan yhteinen työhyvinvointihanke on osoittautunut onnistuneeksi.

– Aiemmista konsulttivetoisista hankkeista käteen ei jäänyt juuri mitään. Nyt on tehty ja saatu myös aikaan.

 

Teksti ja kuvat: Jari Rauhamäki