Mikko Laitila kehittää Envinavigatoria.
Sanna Härkönen ulkoilee metsässä.
Envinavigator AI löytää satelliittikuvasta riskejä metsästä.
Insinööri-lehti tekniikka

Tekoäly soveltaa satelliittidataa metsänhoitoon

Bitcomp kehittää paikkatietopalvelua, joka seuraa metsän tilaa ja ehdottaa tarvittavaa hoitoa.

Jyväskylässä pääkonttoriaan pitävässä ohjelmistoyhtiössä Bitcompissa seurataan tarkasti Euroopan avaruusjärjestön Esan tuottamia satelliittikuvia. Viikoittain päivittyvän aineiston analyysi paljastaa muutoksia metsissä. Metsänomistajille arvokas tieto välittyy yhtiön sovellusten kautta.

– Tämän ansiosta metsänomistajat saavat ajantasaista tietoa metsän tilasta, eikä tarvitse esimerkiksi myrskyn jälkeen lähteä metsään katsomaan, mikä tilanne on. Se säästää aikaa ja vaivaa, tiivistää Bitcompin kehityspäällikkö Sanna Härkönen.

Envinavigator AI -muutostulkintapalvelu tuottaa tietoa julkisen datan päälle. Esa jakaa avoimesti optista ja tutkalla otettua kuvaa. Vertaamalla eri aikoina otettuja kuvia keskenään tekoäly pystyy päättelemään, millaisia muutoksia metsissä tapahtuu ja mitä niille kannattaisi tehdä.

Optinen kuva on tarkkaa, mutta sitä saa Suomesta pahimmillaan vain pari kertaa kesässä, koska satelliittikuvien tielle osuu usein pilviä. Tutkakuva antaa tietoa säästä riippumatta, mutta tulkintamahdollisuudet ovat optista karkeammat.

– Siitä saa irti, missä on tapahtunut päätehakkuuta tai laajemman alueen tuhoja, Härkönen kertoo.

Palvelun tarkkuus kehittyy koko ajan tiedon kerääntyessä ja koneoppimisen ansiosta. Käyttäjät voivat korjata tai vahvistaa tekoälyn tekemiä tulkintoja.

Koodari ymmärtää metsää

Järjestelmäsuunnittelija Mikko Laitila kehittää päätyönään Leafpoint -toiminnanohjausjärjestelmää metsänhoitoyhdistyksille. Envinavigatorin tekoälyä hän soveltaa toiminnanohjauksen palveluihin tulevaisuudessa.

– Varsinkin, kun pyörittelen eri tasoja kartalle, on tullut ihan kotitalon ympäriltä katsottua, millaisia puita siellä aineistojen perusteella ja tekoälyn mielestä kasvaa.

Laitila valmistui tietotekniikan insinööriksi vuonna 2017 Seinäjoen ammattikorkeakoulusta. Vaikka hänen työnsä on koodaamista, kasvaa ymmärrys metsänhoidosta.

Kun tuntee metsänhoidon prosessin ja ymmärtää metsän ilmiöitä, tekoälyn pystyy valjastamaan esimerkiksi suosittelemaan metsänhoitoyhdistysten jäsenille mahdollisia hakkuita.

Palvelu laajenee Saksaan

Bitcomp kehittää Envinavigatoria avaruusjärjestö Esan osittain rahoittamassa hankkeessa. Hanke alkoi viime vuonna ja kestää ensi vuoden kevääseen. Hankkeessa syntyvä tekoälyratkaisu tulee mukaan Bitcompin omiin tuotteisiin. Hankkeen jälkeen Bitcompin viiden hengen kehitystiimi jatkaa tekoälyn kehittämistä yrityksen muissa kehitysprojekteissa.

Yhteistyö Esan kanssa pyrkii muun muassa ilmastonmuutoksen torjumiseen. Metsäkuvien perusteella voidaan tarkentaa laskelmia metsien hiilinielusta.

Metsänhoidon kannalta tärkeää tietoa on muun muassa kartoittaa hakkuita, selvittää metsien koostumusta ja terveyttä, ennakoida vahinkoja, kuten myrskyvaurioita ja hyönteistuhoja.

Asiakkaina Bitcompilla on metsäalan organisaatioita, kuten Metsäkeskus, Stora Enso ja Tornator. Joukkoon kuuluu paljon metsänhoitoyhdistyksiä, joiden jäseniä ovat metsää omistavat yksityishenkilöt.

Työntekijöitä on 70, ja neljä paikkaa on auki tällä hetkellä. Toimipisteitä on Suomessa neljällä paikkakunnalla sekä Puolassa ja Saksassa. Yritys on laajentanut metsäpalveluitaan Saksaan ja jatkaa laajentumista sen jälkeen muualle. Sentinel-satelliittikuvaa on saatavilla ympäri maailmaa.

– Palvelun kehittäminen vaatii, että kohdemaasta on opetusaineistoa saatavilla. Maantieteellisiä eroja on niin paljon. Suomen datalla ei pysty kovin hyviä estimaatteja muihin maihin, Härkönen sanoo.

Teksti: Janne Luotola
Kuva Mikko Laitilasta: Henna Knuuttila
Kuva Sanna Härkösestä: Veera Pyy
Ruutukaappaus: Bitcomp