Jarkko Ruottinen haluaa peleistä itselleen ammatin.
Viime syksynä aloitettiin Oulu Game Labin pilottikoulutus.
Maaliskuussa koulutuksessa aloitti uusi ryhmä tulevia tekijöitä.
Insinööri-lehti koulutus

Tähtäimessä tulevaisuus pelialalla

Peliteollisuudesta on povattu yhtä Suomen seuraavista kasvualoista. Jo nyt alalla on monipuolinen joukko kansainvälisiä menestyjiä ja pelialan kattojärjestöjen selvityksen mukaan pelit ovatkin Suomen taloudellisesti merkittävin kulttuurivientiala.

Yksi pelialalle tähtäävistä on oululainen Jarkko Ruottinen. Taustana hänellä on 17 vuoden ura erilaisissa tehtävissä elektroniikka-alalla. Jatkossa leipä on tarkoitus tienata pelejä tehden.

– Peliala on ankaraa työtä siinä missä muukin teknologiapainotteinen media-ala. Pelien tekemiseen tarvitaan hyvä sekoitus insinööritaitoja ja luovien alojen osaamista, Ruottinen toteaa.

Hän haluaa myös oikoa vääristynyttä mielikuvaa siitä, että peliala olisi pelkkää koodaamista. 

– Yhtä hyvin voisi sanoa, että puhelimen tekeminen on vain komponenttien kokoonpanoa. Molemmissa tarvitaan paljon valmisteluja ja työtä jo ennen koodaamista tai kokoonpanoa sekä sen jälkeen.

Pelialan täsmäkoulutusta Oulussa

Pelit ovat kiinnostaneet Ruottista aina ja lisäoppia alalle hän on hakenut Oulu Game Lab -koulutuksesta. Mahdollisuus osallistua Oulun seudun ammattikorkeakoulun pilottikoulutukseen tarjoutui, kun työn ohessa aloitetut tietotekniikan insinööriopinnot muuttuivat töiden päätyttyä kokopäiväisiksi.

Neljä kuukautta kestävä opintokokonaisuus on räätälöity nimenomaan pelialan tarpeisiin. Koulutuksen tavoitteena on kouluttaa monipuolisia pelialan osaajia, mutta myös tuottaa uusia pelialan yrityksiä ja työpaikkoja.

Ruottinen on erittäin tyytyväinen Oulu Game Labissa saamaansa kokemukseen.

– Parasta antia oli verkostoituminen ammattipiireissä. Paikallisten alan yritysten lisäksi pääsimme solmimaan suhteita kansainvälisissä tapahtumissa, Ruottinen kertoo.

Myös uudenlainen opiskelumuoto oli miehelle mieleen.

– Porukkaa oli monilta eri aloilta, jonka lisäksi toisilla oli kokemusta enemmän ja toisilla vähemmän, mikä toi koulutukseen oman lisänsä.  Tärkeää oli myös se, että pääsimme suoraan sorvin ääreen.

Koulutuksessa työskennellään pelialan yrityksiltä saatujen oikeiden toimeksiantojen parissa. Projekteissa edetään samaan tapaan kuin yrityselämässäkin. Ideoita työstetään, jonka jälkeen niitä arvioidaan kriittisesti ja heikoimmat karsitaan pois. Vain kilpailukykyisimmät projektit pääsevät pienryhmien jalostettavaksi valmiiksi peleiksi asti.

– Itse olin mukana tekemässä mobiilipelejä. Yhdessä projektissa muokkasimme webpohjaisesta pelistä uuden version mobiilialustalle, Ruottinen kertoo.

Oulu Game Labin pilottiryhmän koulutus päättyi joulukuussa. Uusi Lab-ryhmä aloitti työt maaliskuussa.

Määrätietoisesti kohti menestystä

Myös Ruottinen on jatkanut opintojaan. Seuraavana on vuorossa insinöörityön tekeminen pelialalla.  Syksyllä on tarkoitus valmistua.

– Tavoitteenani on verkostoitua ja kerätä kokemusta peli- ja media-aloilta myös kansainvälisesti. Kunhan työkokemusta on kertynyt riittävästi, yrittäjyys on yksi mahdollisuus.

Ruottinen tietää, mitä peliteollisuudessa menestymien vaatii.

– Tarvitaan hyvin tuotteistettu idea ja konsepti. Lisäksi markkinoinnissa on onnistuttava ympäristössä, jossa kilpailu on äärimmäisen kovaa.

 

Teksti: Minna Virolainen, Insinööriliitto
Kuvat:
Mikko Törmänen (kuvat Jarkko Ruottisesta)
Oulu Game Lab (kuvat koulutustilanteista)