Insinööri-lehti

Saarioisten ikäohjelmalle työelämäpalkinto

Saarioisten Sahalahden tehtaalla otettiin vuonna 2004 käyttöön senioriohjelma yli 55-vuotiaiden työntekijöiden työurien pidentämiseksi. Sen ansiosta on työpaikan ikärakenteessa yli 60-vuotiaiden osuus kasvanut 3,5 prosentista 6,3 prosenttiin.

Ohjelman työstäminen vaatii jatkuvaa työtä ja sitä tehdään koko henkilöstön kanssa yhdessä, kertoo tehtaanjohtaja, elintarvikeinsinööri Ritva Tuohimaa.

Kaikki lähti liikkeelle vuonna 2000, kun meillä alettiin keskustella työssäjaksamisesta ja eläköitymisestä, Ritva Tuohimaa kertoo.

Huoli työvoiman riittämisestä, sairaspoissaoloista sekä työssä jaksamisesta ja viihtymisestä puhutti yhä useampaa.
 

Yli 55-vuotiaiden työtaakkaa kevennettiin

Vuonna 2004 tehtiin tyky-ryhmässä päätös senioriohjelman toteuttamisesta Sahalahdessa. Kaikki viisi vuotta talossa olleet 55-vuotta täyttäneet voivat hakea siihen. Lähes kaikki ovat sen myös tehneet. Työyhteisö tukee ohjelmaa ja se nähdään hyvin myönteisenä mahdollisuutena.

Ensimmäinen askel on kehityskeskustelu, jossa kartoitetaan työntekijän työhön ja työuraan liittyviä toiveita ja tarpeita. Fysikaalisiiin hoitoihin saa lähetteen työterveyslääkäriltä tarpeen mukaan.

Jos työntekijä haluaa keventää työtään vaativasta kevyempään, hän voi tehdä sen ilman, että palkkaryhmä laskee, Tuohimaa selvittää palkkaryhmätakuuta.

Jos henkilöllä on terveydellisiä tai muita erityissyitä, hänelle pyritään järjestelemään muuta kuin kolmivuorotyötä. Halutessa on etuoikeus omaan työhön eikä tarvitse olla mukana työnkierrossa.

Ohjelma on käytössä osittain muuallakin Saarioinen konsernissa. Keskimääräinen eläköitymisikä on senioriohjelman aikana ollut runsaat 61,5 vuotta eli keskimääräistä korkeampi.

– Työelämäpalkintoon liittyvä palkintoraha 30 000 euroa käytetään kuntokampanjaan, jossa toteutamme erilaisia teemoja ensi vuoden aikana ja näin kannustamme työntekijöitä pitämään huolta kunnostaan.
 

Työtä jatketaan

Ikäihmisten työhyvinvoinnista huolehtiminen vaatii jatkuvaa työtä. Niinpä Sahalahdessa aloitettiin parisen vuotta sitten ”varhaisen välittämisen malli” jatkona ikäohjelmalle.

Esimies puuttuu sairaspoissaoloihin ja niiden syitä yritetään ehkäistä, Tuohimaa kertoo. Nyt jo on havaittu merkittävä vaikutus sairaspoissaoloihin. Yhteistyö työterveyshuollon kanssa on tiivistä. Mutta mikään ei synny hetkessä. Tulokset alkavat näkyä vähitellen.
 

Mallia levitetään

Ruoka-Saarioisen mallia levitetään nyt muualle elintarviketeollisuuteen. Elintarvikealan työehtosopimuksessa on päätetty lähteä toteuttamaan koko alalla ikäohjelmia. Erona on vain se, että elintarvikealan sopimuksissa ohjelma koskee yli 50-vuotiaita. Saarioisten rohkaiseva esimerkki on siis nostanut koko alan mukaan työurien pidentämistalkoisiin.
 

Työelämäpalkinto 2010 jaettiin kahdelle hankkeelle

Työelämäpalkinnon 2010 saivat Ruoka-Saarioinen Oy eli Saarioisten Sahalahden tehdas sekä Teknologiateollisuus ry ja Metallityöväen liitto ry yhdessä. Palkitut ovat joko esimerkillään tai toiminnallaan olleet levittämässä niitä hyviä käytäntöjä, joiden avulla ikääntyneet ovat päättäneet olla työelämässä pidempään. Palkinnot luovutti tasavallan presidentti Tarja Halonen.

Teksti: Ilona Mäenpää
Kuvat: Ilona Mäenpää ja Jussi Koivunen