Harri Huhtala myy ratkaisuja teollisuudelle.
Rittalin Edge-palvelimet vähentävät tiedonsiirron viivettä.
Insinööri-lehti tekniikka

Pilvellä täytyy olla reuna

Datan käsittelyn siirtäminen pilveen aiheuttaa riskejä. Edge-palvelin yleistyy pilvipalveluiden rinnalla.

Suomalainen elintarvikeyritys rakensi hiljattain uuden tuotantolaitoksen. Tuotanto pyörii pilvessä, johon ajetaan valtavia datamääriä. Tietoliikenteestä aiheutuva viive aiheuttaisi ongelmia tuotannolle, mutta pilvipalvelun tueksi laitokseen rakennettiin alusta asti Edge-palvelin.

Edge eli reuna on datakeskus, joka prosessoi dataa suoraan siellä, missä se syntyy ja missä sitä tarvitaan. Pilven reunalla toimiva keskus ohittaa siis tiedonsiirrosta aiheutuvan pullonkaulan, jolloin data liikkuu nopeasti. Tällaisia reunakeskuksia toimittaa muun muassa Rittal.

– Kaikkea ei voi viedä pilveen. Monet kriittiset kohteet vaativat lähemmäksi sijoitettua datakeskuksen osaa, selittää Rittalin Etelä-Suomen aluepäällikkö Harri Huhtala.

Huhtala vastaa Rittalin myynnistä pääkaupunkiseudun teollisuusasiakkaille. Hänen asiakkaistaan elintarvikeyritys oli ensimmäinen, joka tilasi muiden ratkaisujen lisäksi edge-keskuksen. Seuraavia hankkeita valmistellaan useiden toimijoiden kanssa.

– Sitä mukaa, kun käsiteltävän datan määrä kasvaa, teollisuudessa tarvitaan lisää erillisiä edge-datakeskuksia.

Rajat tulevat vastaan

Teollisuus on viime vuosina automatisoinut yhä useampia prosesseja ja siirtänyt niihin liittyvää dataa ja sen käsittelyä pilvipalvelimille. Osa näistä esineiden internetin prosesseista on kriittisiä, kuten esimerkiksi satamien tai lentokenttien toiminta. Jos tiedonkäsittelyn viive kasvaa liian suureksi, toiminta saattaa pahimmillaan pysähtyä.

Edge-datakeskukset rakennetaan fyysisesti tuotantolaitokseen tai sen lähelle, jolloin viive minimoituu. Edge ei korvaa pilveä vaan asettuu ikään kuin pilven reunalle.

– Jos asiakas on vienyt dataa pilveen, Edge ei tule sitä sieltä poistamaan, vaan se tulee siihen rinnalle pienentämään datan käsittelyn viiveitä, Huhtala tähdentää.

Yleensä reunapalvelimet sijoitetaan kontteihin, joihin sisältyvät jäähdytyskomponentit, tulipalolta suojaavaa tekniikka ja varavirtalähde. Palvelimet on suojattu fyysisiltä uhilta, kuten kosteudelta, pölyltä, lialta, kemikaaleilta tai luvattomalta käytöltä.

Kokonaisuus pitää ymmärtää

Huhtala on koulutukseltaan tietotekniikan insinööri. Heti valmistumisen jälkeen vuonna 2006 hän aloitti työnteon Rittalilla teknisessä myynnissä. Kokemuksen kartuttua hän siirtyi Etelä-Suomen aluepäälliköksi.

– Tämä on kokonaisuuksien ymmärtämistä ja hallintaa. Pitää pystyä löytämään asiakkaalle oikeat ratkaisut.

Rittalin kilpailuetu on monimutkaisten ja Euroopan-laajuisen hyväksynnän saaneiden järjestelmien toimittamisessa. Suomessa yhtiö myy ratkaisuja ja toteuttaa tuotantolaitoksiin menevien ratkaisujen kokoonpanoa.

Rittal on kansainvälinen Saksasta lähtöisin oleva konserni, joka toimittaa kytkentäkaappien, virranjakelun, ilmastoinnin ja it-infrastruktuurin ratkaisuja. Edge on yksi sen uusista liiketoiminta-alueista.

Suomen tytäryhtiö työllistää 56 henkeä, joista vajaat puolet on koulutukseltaan insinöörejä. Tälläkin hetkellä yritykseen haetaan muun muassa vahvistusta tekniseen myyntiin.

Teksti: Janne Luotola
Kuva: Rittal