Maria 01 on helsinkiläinen yrityshautomo.
Insinööri-lehti talous

Pankkitili on startup-yritysten pullonkaula

Työpaikkojen kasvu perustuu maahanmuuttajiin, mutta yritystoiminnan käynnistymistä hidastaa arkinen välttämättömyys.

Business Finland houkuttelee Suomeen kansainvälisiä osaajia. Yritysten perustajien maahanmuuton määrä on kasvanut, mutta heillä on yhä vastassa iso pullonkaula.

– Pankkitilin avaaminen voi kestää jopa vuoden verran, koska pankilla on velvollisuus tuntea asiakkaansa ja ulkomaalaisten pankkiasiakkuudet nähdään riskinä, selittää houkutteluyksikön johtaja Laura Lindeman.

Asiaan valmistellaan helpotusta, mutta uudistus on vasta lausunnoilla. Toistaiseksi useat sosiaalipalvelut ja viranomaiskontaktit vaativat tunnistautumisen, joka taas on pankkitunnusten takana. Kehämäisen ongelman ratkaisu on hankalaa.

Tähän verrattuna startup-oleskeluluvan saaminen on nopeaa, sillä lupaprosessi kestää kymmenisen päivää.

Business Finland houkuttelee intialaisia

Suomeen houkutellaan perustajia eniten Intiasta, Brasiliasta ja Vietnamista. Tulijoita on eniten kuitenkin Venäjältä, Iranista, Turkista, Kiinasta ja Intiasta.

Startup-yritysten perustajille suunnatut oleskelulupien määrä on kasvussa. Viime vuonna myönnettiin 344 lupaa.

Startup-luvan saaminen ei ole läpihuutojuttu, sillä vain 23 prosentissa hakemuksista Business Finland antaa puoltavan lausunnon. Lupa heltiää yrityksille, joiden tähtäimessä on nopea kansainvälinen kasvu.

Turvallisuus vetoaa Suomessa

Maahanmuuttajat pitävät Suomeen muuttamisen tärkeimpänä syynä turvallisuutta. Hyvinä puolina nähdään myös elämänlaatu, avoin yhteiskunta, työn ja vapaa-ajan tasapaino, lasten koulutusmahdollisuudet, sosiaalipalvelut ja liiketoimintaympäristö.

– On helppo tuoda maata myönteisesti esiin, kun Suomi on valittu seitsemättä kertaa maailman onnellisemmaksi maaksi, Lindeman sanoo.

Maassa jo asuvilla ulkomaalaisilla on kuitenkin myös valittamista. Esimerkiksi lapset eivät voi suorittaa ylioppilastutkintoa englannin kielellä.

Työnantajan ja työntekijän välillä on näkemyseroja

Työnantajien mielestä yritykset tukevat kansainvälisten työntekijöiden urakehitystä ja palkkaavat heidät osaamistaan ja koulutustaan vastaaviin työtehtäviin.

Työntekijöiden näkemykset ovat päinvastaisia: Suurin osa ulkomaalaisista kokee, etteivät he saa tehdä osaamistaan vastaavaa työtä. Iso vähemmistö kokee myös, ettei heillä ole mahdollisuutta edetä urallaan.

Suomessa opiskelee yli 20 000 ulkomaalaista tutkinto-opiskelijaa. Vuosittain heistä valmistuu neljännes. Suurin osa heistä haluaisi jäädä maahan, mutta vain noin puolet jää.

– Suomeen on muodostunut lasikatto, jonka vuoksi kansainvälisten osaajien innovaatiopotentiaali jää hyödyntämättä, Lindeman kritisoi.

Startup-yritykset ovat yksi Suomen talouden vetureista.

Teksti ja kuva: Janne Luotola