Työnantajat haluaisivat sopia työehdoista luottamushenkilön ohi.
Insinööri-lehti työmarkkinat

Palkanalennukset houkuttavat yrityksiä paikallisessa sopimisessa

Työnantajat kertovat haluavansa neuvotella työn ehdoista ilman luottamushenkilöä.

Akava Worksin teettämän kyselyn perusteella lähes 90 prosenttia yrityksistä haluaa neuvotella työehdoista paikallisesti.

Paikallinen sopiminen tosin on jo yleistä. Yrityksistä 70 prosenttia on tehnyt paikallisia sopimuksia kolmen viime vuoden aikana.

– Nykykeskustelusta saa kuvan, ettei sopimista tapahdu. Näyttää sitä kuitenkin tapahtuvan, huomautti Ylemmät Toimihenkilöt YTN:n puheenjohtaja Teemu Hankamäki tänään selvityksen julkistamistilaisuudessa.

Paikallinen sopiminen on jopa yleisempää yleissitovaa työehtosopimusta noudattavissa järjestäytymättömissä yrityksissä kuin työantajaliittoon kuuluvissa yrityksissä.

Puhe koskee myös työaikoja

Niukka enemmistö työnantajista haluaa neuvotella palkanalennuksista paikallisesti.

– Tässä annetaan kuva, että palkanalennukset olisivat ratkaisu kilpailukykyyn. Ajatus pitäisi olla toisinpäin: Suomessa pitää pystyä tekemään työtä, joka on maailman parhaiten palkattua. Palkoilla tinkimällä voi kilpailla vain rajallisesti, mutta muilla asioilla voi kilpailla rajattomasti, Hankamäki sanoi.

Työnantajat haluavat sopia paikallisesti myös palkankorotusten jakamisesta. Muita paikallisesti sovittavia aiheita ovat työnantajien toiveissa työaika, irtisanomiset ja lomautukset.

– Harmillista, että alleviivataan palkanalennuspuheita. Työaikajärjestelyt tässä on se, mikä on fokuksessa, sanoo Palvelualojen työnantajat Paltan toimitusjohtaja Tuomas Aarto samassa tilaisuudessa.

Aarton edustama Palta on Ylemmät Toimihenkilöt YTN:n suurin sopimuskumppani noin 20 työehtosopimuksella.

– Työaikajärjestelmässä olennaista on asiakastarpeen tyydyttäminen. Ne, jotka tekevät työn, ovat parhaita asiantuntijoita työajan järjestelyssä. Jotkin asiat voidaan sopia huonommin, jotkin paremmin. Olennaista on, että kokonaisuus hyödyttää sekä työnantajaa että työntekijöitä, Aarto sanoo.

Järjestäytymättömiä harmittaa

Enemmistö yrityksistä haluaa neuvotella työehdoista ensisijaisesti jonkun muun kuin henkilöstön valitseman edustajan kanssa.

– Oli yllättävää ja huolestuttavaa, että puolet yrityksistä haluaisi sopia palkanalennuksista suoraan henkilöstön kanssa ilman luottamushenkilöä. Sillä on kaksi kääntöpuolta: niin voidaan saavuttaa hyötyjä työntekijöidenkin näkökulmasta, mutta samalla työnantajalla on selvä intressi heikentää työehtoja, kommentoi Akavan työmarkkinajohtaja Katarina Murto julkistustilaisuudessa.

Työnantajia edustava Aarto piti tilaisuudessa ongelmana, että nykysääntelyllä paikalliseen sopimiseen ei kaikilla työnantajilla ole mahdollisuuksia. Kaikki työnantajat eivät ole järjestäytyneitä työnantajaliittoon, eikä kaikilla työpaikoilla ole sopimuskumppaniksi luottamushenkilöä.

Murto huomautti, että monista asioista voidaan nykyään sopia paikallisesti ilman luottamushenkilöä. Keskustelussa jäi mainitsematta lisäksi, että työnantajat voivat halutessaan järjestäytyä.

Yrityskyselyn toteutti Akava Worksille Kantar TNS. Selvitystä varten kerättiin puhelinhaastatteluin yli viisisataa yritystä kattava kyselyaineisto. Kohdejoukon ulkopuolelle rajattiin alle viisi henkeä työllistävät yritykset sekä valtion ja kuntien liikelaitokset.

Teksti: Janne Luotola
Kuva: Jason Baxter /Mostphotos