Insinööri-lehti työmarkkinat

Paikallisen sopimisen mahdollisuuksia jää käyttämättä

Selvitys pitää tarpeellisena paikallisen sopimisen lisäämistä, ja mahdollisuudet siihen ovat pitkälti jo olemassa.

Maanantaina julkaistussa paikallista sopimista koskeneessa selvityksessä suositellaan, että sopimusmahdollisuuksia käytetään nykyistä enemmän. Selvityksen tekivät varatuomari Jukka Ahtela ja yhteistoiminta-asiamies Joel Salminen paikallista sopimista käsittelevälle työryhmälle.

Vaikka useat työehtosopimukset tarjoavat mahdollisuuden paikalliseen sopimiseen, mahdollisuutta käytetään vielä vähän.

– Se koskee kaikkia henkilöstöryhmiä. Ylempien toimihenkilöiden työehtosopimuksen antavat paikallisen sopimisen mahdollisuuksia, mutta havaintojen perusteella niitä ei aina joko osata käyttää, niistä ei ole tietoa tai luottamuksessa on ongelmia, jolloin sopimuksia ei synny, sanoo yhteistoiminta-asiamies Joel Salminen.

Sopimista voi edistää kehittämällä sekä työehtosopimuksia että lainsäädäntöä.

Villit haluavat vapautta

Niin sanotut villit eli järjestäytymättömät yritykset tulee yritysten mielestä saattaa työehtosopimusten joustojen hyödyntämisessä tasapuoliseen asemaan järjestäytyneiden yritysten kanssa. Mahdollisia keinoja on esitetty erilaisia.

– Keskusteluissa mainittiin liityntäsopimukset, joka on Suomessa uusi asia ja vaatii pureskelemista, Salminen sanoo.

Välitöntä tarvetta lainsäädäntömuutoksille ei selvityksessä nähty, mutta sitäkin arvioidaan.

– Yksi kehityskohta voi olla se, että pienille yrityksille sallitaan mahdollisuus tehdä sopimuksia suoraan henkilöstön – tai mahdollisesti valitun luottamusmiehen – kanssa yleissitovan työehtosopimuksen puitteissa. Muitakin keinoja varmasti on.

Osapuolet tarvitsevat tietoa

Selvityshenkilöt pitävät tärkeänä, että tietoa paikallisen sopimisen mahdollisuuksista lisätään. Tiedon pitää olla helposti ymmärrettävässä muodossa, ja osapuolille tulee antaa koulutusta neuvottelemisesta.

Lisäksi myös työntekijäosapuoli tarvitsee tietoa yrityksen taloudellisesta tilanteesta.

– Paikallinen sopiminen on jatkuva prosessi, joka perustuu luottamukseen ja avoimuuteen.

Pakolla sopimista ei kuitenkaan voi lisätä.

– Jos paikallista sopimista ei tapahdu, se ei tarkoita, etteikö sitä yritetä. Sehän on loogista, ettei sopimusta aina synny.

Hallitus edistää

Pääministeri Sanna Marinin hallituksen tavoitteena on lisätä paikallista sopimista. Sitä on tarkoitus edistää ensisijaisesti työ‐ ja virkaehtosopimusjärjestelmän kautta.

Hallitus päätti syksyn 2020 budjettiriihessä teettää selvityksen toimenpiteistä, joilla paikallisen sopimisen edellytyksenä olevaa luottamusta ja neuvotteluosaamista vahvistettaisiin sekä normaalisitovuus- että yleissitovuuskentässä.

Selvitys tehtiin sidosryhmä- ja yrityshaastattelujen perusteella. Haastateltuja tahoja oli noin 40, ja haastatteluihin osallistui arviolta 100 henkeä.

– Kaikki haastateltavat olivat sitä mieltä, että paikallinen sopiminen on hyvä asia ja sitä pitää edistää.

Työllisyyden edistämisen ministerityöryhmä käsittelee alatyöryhmän työn edistymistä kokouksessaan keskiviikkona.

Teksti: Janne Luotola
Kuva: Sirijit Jongcharoenkulchai /Mostphotos