Insinööri-lehti koulutus

Opintojen keskeyttämisiin hukkuu miljoonia

Insinöörialojen opintojen aloituspaikkojen määrän nosto on kasvattanut keskeytysten määrää.

Tekniikan ja ict-alan ammattikorkeakouluopiskelijoiden sisäänottomäärät ovat vaihdelleet voimakkaasti viimeisen kymmenen vuoden aikana, mutta suoritettujen tutkintojen lukumäärä ei ole juuri muuttunut. Viime vuonna opiskelijoiden ja uusien opiskelijoiden määrä oli ennätyskorkea.

– Kannattaako aloituspaikkojen lukumääriä nostaa tekniikan aloilla, jos tämä ei näy valmistuneiden insinöörien määrissä? Insinööriliiton ekonomisti Paavo Hurri kyseenalaistaa.

Vuosittain keskeyttäneiden insinööriopiskelijoiden osuus kaikista insinööriopiskelijoista on yli kymmenen prosenttia, selviää Insinööriliiton koulutuksen kustannukset -selvityksestä.

Keskeytys käy kalliiksi

Insinöörialojen koulutustoiminnan kustannukset olivat 212 miljoonaa euroa vuonna 2019. Keskeyttämisten kustannukset olivat hieman yli 20 miljoonaa euroa.

Samalla, kun keskeyttäneiden määrä on kasvanut, ovat myös keskeytysten kustannukset kasvaneet. Viime vuonna kustannus oli noussut noin 24 miljoonaan euroon.

– Opiskelijamäärien kasvattaminen ei ole oikea keino panostaa korkeakoulutukseen tekniikan aloilla. Pitäisi panostaa opintojen läpiviemiseen ja opinto-ohjaukseen sekä opetuksen laatuun, Hurri päättelee.

– Lisäksi olisi hyvä pohtia tarkemmin opintojen keskeytymisen syitä. Jos tekniikan aloilta löytyy paljon opiskeltavan alan vaihtajia, niin hyvällä opinto-ohjauksella pystyttäisiin vaikuttamaan myös tähän.

Tekniikan aloilla oli vuonna 2019 opiskelijoita noin 35 000. Opintonsa keskeytti noin 3 700 opiskelijaa.

Teksti: Janne Luotola
Kuva: Sandnes1970/Mostphotos