Insinööri-lehti

Keksijöille lisää palveluja ja rahoitusta

Keksintösäätiön perustama Tuoteväylä-palvelu ja sen saama rahoitus siirretään vuoden 2014 alusta lukien Uudenmaan ely-keskukseen. Työ- ja elinkeinoministeriön mukaan keksijät saavat siirrosta etuja, sillä ely:llä on monipuoliset rahoitusinstrumentit, muun muassa EU:n rakennerahastovarat. Siirron etuna on myös hankehallinnoinnin tehostuminen.

Keksintösäätiön perustama Tuoteväylä-palvelu perustettiin kolme vuotta sitten ja se on saanut vuosittain lähes 10 miljoonaa euroa ministeriöltä rahaa. Tuoteväylä-palvelu on auttanut keksijöitä resurssien ja rahoituksen hankkimisessa.

Keksijöiden Keskusliiton toiminnanjohtaja Maunu Korpela näkee muutoksen myönteisenä mahdollisuutena keksijöiden kannalta. Keksijöiden tarvitseman koulutuksen ja muun avun kysyntä on kasvanut suuresti viime vuosina.

– Erityisesti järjestämämme IPR-koulutukset ovat olleet erittäin kysyttyjä ja suosittuja, Korpela sanoo.

IPR-asiantuntemusta eli immateriaalioikeuden tuntemusta tarvitaan kun haetaan keksinnölle patenttia, ”pikkupatenttia” eli patentin kaltaista yksinoikeutta keksinnön ammattimaiseen käyttöön tai tavaramerkkiä.

Suomesta haettiin jo pelkästään Kiinaan viime vuonna yli tuhat patenttia.

Eri keksijäryhmillä eri ongelmat

Oletko työsuhdekeksijä, yksityinen keksijä vai yliopistokeksijä? Suomalaisten Keksijöiden Tukiyhdistyksen tekemän tuoreen kartoituksen mukaan eri keksijäryhmät painottavat eri asioita ja myös heidän asemansa ovat erilaiset. Kartoitus julkistettiin Keksijän Päivän pääjuhlassa.

Työsuhdekeksijät, joita koskee työsuhdekeksintölaki, voivat omistautua keksimiseen ja keksintönsä kehittämiseen. Keksinnön, mikäli työnantaja ottaa siihen oikeudet, suojaus, rahoitus ja hyödyntäminen kuuluvat yrityksen muille henkilöille tai käyttämälle patenttiasiamiehelle.

Yksityiset keksijät toimivat yrittäjinä tai yksityisinä henkilöinä. Heillä ei ole takanaan suuren yrityksen resursseja eli rahaa, tuotekehitystä, markkinointia eikä patentointiosaamista, kun he pyrkivät saamaan keksintönsä markkinoille.

Yliopistotutkijoiden asema on aivan omansa. Uuden korkeakoulukeksintölain mukaan heillä on nyt velvollisuus ilmoittaa keksinnöstään yliopistolle, jolla tilanteesta riippuen on oikeus keksinnön hyödyntämisestä sopimiseen.

 

Teksti ja kuva: Ilona Mäenpää, Insinööriliitto