Nordic Ren-Gasin tuotantolaitos on tulossa Lahteen.
Insinööri-lehti talous

Katsaus: Useat investoinnit etenivät loppukesästä

Monen tuotantolaitoksen valmistelu on nytkähtänyt viime viikkoina eteenpäin eri puolilla Suomea.

Pirkanmaan ely-keskus antoi myönteisen arviointiselostuksen Nordic Ren-Gasin suunnitteleman tuotantolaitoksen ympäristövaikutuksista. Yhtiö suunnittelee niin sanottua power-to-gas-tuotantolaitosta Tampereelle.

Laitoksen on tarkoitus tuottaa uusiutuvaa synteettistä metaania, vetyä ja hukkalämmöstä tuotettua kaukolämpöä. Raaka-aineena ovat tuulivoiman tuottama sähkö ja tuotantolaitosten tuottama hiilidioksidi. Laitos on suunnitteilla Tarastenjärven voimalaitoksen läheisyyteen.

Nordic Ren-Gasilla on investointihankkeita käynnissä myös Mikkelissä, Kotkassa, Porissa ja Lahdessa. Lahden tuotantolaitoshanketta sekä sen kaavaa ja ympäristövaikutuksia esitellään asukkaille huomenna. Tampereen laitosta vastaava laitos on kaavailtu Koksikadulle.

Sähköstä metaania ja metaanista vetyä

Kristiinankaupungissa Koppö Energia on tilannut Andritzilta, Manilta ja Wärtsilältä suunnitelmat vedyntuotantolaitoksen rakentamiseksi. Kaupunkiin on tulossa 200 megawatin laitos, joka muuntaa vihreää sähköä vedyksi ja kestäväksi nestemäiseksi synteettiseksi metaaniksi.

Tehdas on osa Koppö Energian energiaklusteria, jossa kehitetään laitoksen kanssa rinnakkain 500 megawattia tuulivoimakapasiteettia ja sata megawattia aurinkosähkökapasiteettia laitoksen käyttämän vihreän sähkön toimittamiseksi.

Kokkolassa Hycamite on saanut 25 miljoonan euron rahoituksen vetylaitoksen rakentamiseksi. Japanilainen Sojitz Group ja kotimainen Stephen Industries sijoittivat teknologiaan, joka tuottaa hiilidioksidipäästöistä vähäpäästöistä vetyä ja teollisuussoveluksiin tarkoitettuja hiilituotteita.

Teknologian avulla hajotetaan maakaasun metaania alkuaineisiin vedyksi ja hiileksi. Katalyytteihin ja lämpöön perustuva tcd-teknologia ei aiheuta kasvihuonekaasupäästöjä ilmakehään. Vedyn valmistus yrityksen teknologialla vaatii vain 13 prosenttia siitä energiasta, joka tarvitaan vedyn tuottamiseen elektrolyysillä.

Jos raaka-aineena käytetään biometaania tai ilmakehän hiilidioksidista valmistettua synteettistä metaania, syntyvä vety on hiilinegatiivista eli syntyy hiilinielu, koska kiinteäksi muuttuva hiili poistuu ilmakehän kierrosta.

Akkumateriaalitehtaan tonttia valmistellaan

Myös muilla aloilla näkyy edistystä. Beijing Easpring ja Suomen Malmijalostus perustavat yhteisyrityksen cam- eli katodimateriaalitehtaan rakentamiseksi Kotkaan. Yritys perustetaan tämän vuoden loppuun mennessä.

Tehdashanke siirtyy hankesuunnitteluun ja luvitusvaiheeseen, jossa yhteisyritys jättää tehtaan rakennus- ja ympäristölupahakemukset. Valmistelevia töitä on tehty Keltakallion teollisuusalueelle jo vuoden 2021 lopussa, ja tontin tasaukseen ja valmisteluun liittyvät työt jatkuvat tänä kesänä. Tehtaan ensivaiheen investoinnin suuruus on noin 774 miljoonaa euroa ja suunniteltu tuotanto kattaa vuosittain yli 750 000 täyssähköauton katodimateriaalitarpeen.

Kiinalainen enemmistöomistaja Beijing Easpring on litiumioniakkujen katodimateriaalien kehittäjä, valmistaja ja toimittaja. Yhtiöllä on tuotantoa ennestään Kiinassa.

Lääketehdas laajenee Turussa

Biovian rakentaa uuden lääketehtaan Turkuun. Genecity-kiinteistö valmistuu Itäharjun kaupunginosaan ensi vuoden loppuun mennessä, ja tuotanto käynnistyy vuoden 2025 alussa.

Uudet tilat yli kaksinkertaistavat yhtiön nykyiset tilat Turussa. Laajennus tuo lisää kapasiteettia uusien biologisten lääkkeiden kehittämiselle ja valmistamiselle.

Investoinnin suuruus on noin 50 miljoonaa euroa. Uusia työpaikkoja on tulossa noin sata.

Teksti: Janne Luotola
Kuva: Nordic Ren-Gas