Insinööri-lehti

Järjestäytymisen vapaus ja säädylliset työolot kaikille

Kansainvälistä edunvalvontaa tarvitaan, vaikka omissakin asioissa olisi korjaamista. 

– Säädylliset työolot, turvallinen ympäristö, vapaa järjestäytyminen ja lapsityövoiman käytön kieltäminen on pystyttävä takaamaan kaikissa maissa, painotti Teollisuuden palkansaajien TP:n puheenjohtaja Pertti Porokari järjestön syysseminaarissa.

Suomalaisten työpaikkojen ja liittojen yhteistyö on yhä luksusta maailman tasolla, totesi seminaarissa puhunut maailmanlaajuisen teollisuusliiton IndustriAll Globalin pääsihteeri Jyrki Raina. IndustriAll Global kattaa 50 miljoonaa työntekijää 140 maassa.

– Pyrimme rakentamaan maailmanlaajuista ammattiyhdistysverkostoa vastavoimaksi vapaalle pääoman liikkuvuudelle sekä tällä hetkellä panostamme erityisesti kansainvälisten raamisopimusten aikaansaamiseen, Raina kertoo.

Kansainvälisen ay-verkoston tarkoitus on koota luottamusmiehet ja työntekijät sekä liittojen toimitsijat ympäri maailman kampanjoimaan muun muassa järjestäytymisen puolesta tehtaissa. Päättäväisin askelin on edetty ja saatu muun muassa Foxconn Kiinassa parantamaan työoloja edes hieman, päästy keskustelemaan raamisopimuksesta ja alihankkijoiden tuntipalkkojen korottamisesta Hennes & Mauritzin kanssa sekä kannustettu mielenosoittajat liikkeelle Indonesiassa vaatimaan parempaa sosiaaliturvaa ja vastustamaan vuokratyövoimaa.

Globaaleja raamisopimuksia, joilla varmistetaan ILO:n perussopimusten noudattaminen, järjestäytymisen vapaus sekä säälliset palkat ja työsuhteen ehdot, on solmittu yli 40 kansainvälisessä yrityksessä ja niiden piirissä on yli 20 miljoonaa työntekijää. Suomalaisissa kansainvälisissä yrityksissä ei ole vielä solmittu yhtään raamisopimusta.

EWC hyvä työkalu

Eurooppalaisissa yritysneuvostoissa eli EWC:issä (European Works Council) rakennetaan myös verkostoja kansainvälisiin yrityksiin. EWC- laki uudistettiin viime vuonna ja siihen saatiin suurin osa TP:n yhteistoimintaryhmän ajamista uudistuksista.

– Olimme mukana lain valmistelussa ja vaikutimme aktiivisesti muun muassa siihen, että lakiin saatiin tiedottamisvelvollisuus EWC-toiminnasta eteenpäin edustettaville sekä oikeus koulutukseen ja alustavaan omaan kokoukseen. Lisäksi laki toi mukanaan yhteistoiminta-asiamiehen valvomaan EWC-lakia. Yhteistoiminta-asiamies on antamassa ohjeistusta myös arvopaperimarkkinalain ja EWC-lain yhteensovittamisesta salassapitovelvollisuuden osalta, jota kovasti odotamme, kertoo yhteistoimintaryhmässä aktiivisesti mukana oleva lakimies Maria Jauhiainen.

Eurooppatasolla EWC:itä on yli tuhat ja IndustriAll Europen piirissä 550. Suomessa EWC-edustajia ja heidän varahenkilöitään on 600 ja he toimivat noin 230 yrityksessä.

Myös ylikansallisia yrityssopimuksia koskeva esitys on lausuntokierroksella tämän vuoden loppuun saakka. Sopimukset koskevat muun muassa koulutusta, työsuojelua, tasa-arvoa yrityksessä sekä yrityksen uudelleenjärjestelytilanteita.

– Parhaimmillaan ne voivat auttaa yrityksiä harmonisoimaan hyviä käytäntöjä eri maissa ja tarjota uusia ja kekseliäitä ratkaisuja ennakoitaessa ja hallinnoitaessa rakennemuutoksia, Jauhiainen toteaa.

Rakennemuutosten ennakoimisesta ja hallinnasta on nyt myös käsiteltävänä MEP Alejandro Cercasin antama mietintöluonnos, joka on juuri hyväksytty Euroopan Parlamentissa suurella enemmistöllä. Cercas pyytää aiheesta lakiehdotusta komissiolta ja antaa mietinnössään 16 ehdotusta strategisille uudelleenjärjestelyille ja rakenneuudistuksille yli 500 työntekijän yrityksissä. Tätä myös suomalaiset liitot pitävät tärkeänä uudistuksena.

Europe 2020 –strategian mukaan työntekijät ja yritykset pystyvät paremmin sopeutumaan ylikapasiteettia, nykyaikaistamista ja rakenteellisia muutoksia seuraaviin siirtymiin ja tapahtumiin, kun rakennemuutos ennakoidaan ja hallitaan paremmin.

Teksti: Ilona Mäenpää, Insinööriliitto
Kuvat: Kimmo Brandt