Yleisössä oli mukana UIL:n hallituksen edustajia.
TP:n puheenjohtajat Antti Rinne (vas.), Riku Aalto ja Pertti Porokari.
Palkansaajien ja työnantajien neuvottelijat tapasivat seminaarissa.
Pertti Porokari (oik.) ja Erkki Liikanen vaihtoivat kuulumisia.
Insinööri-lehti

Insinöörikansa teollisuutta nostamassa

Suomen viennin ongelmat johtuvat rakennemuutoksista ja suhdannetilanteen heikkouksista, eivät palkkatasosta. Näin todettiin Teollisuuden Palkansaajat TP:n teollisuuspoliittisessa seminaarissa, jossa hahmoteltiin suomalaisen teollisuuden uutta tulevaisuutta.

– TP:llä on lupa odottaa kasvuun ja investointeihin tähtääviä toimia työnantajilta maan hallituksen yhteisöveropäätöksen jälkeen, TP:n puheenjohtaja Riku Aalto sanoi.

Hän peräänkuulutti vastuuta myös valtiolta: sen pitää kertoa selkeästi, miten Suomi lähtee nousuun. Työryhmätyöskentelystä pitää päästä oikeisiin töihin.
Aalto peräsi insinöörikansan uutta tulemista. Innovaatioille pitää saada kaupallista kysyntää.

Neuvottelukierros lähestyy

Aalto esitteli TP:n sopimuspolitiikkaa seuraavan sopimuskierroksen alla. Ensi lokakuusta lähtien lähes kuukausittain päättyy jonkun alan työehtosopimus, viimeiset vuonna 2015. Jatkossa sopimuskausia on yhtenäistettävä.

– Jokaista ratkaisua ei voida hakea valtakunnan sovittelijan huoneistosta. 

Tavoitteena on myös koordinoida tiiviimmin liittojen sopimustoimintaa ja syventää yhteistyötä. Itse sopimustavoitteet ovat kolmella eri tasolla: TP:n yhteiset, sektorikohtaiset ja sopimusalakohtaiset tavoitteet. Peruslähtökohtana on kaikille palkansaajille yhtenäisen ansiokehityksen takaava yleiskorotus.
TP edellyttää, että sosiaalitupossa ja työeläkkeiden rahoitusmallista pidetään kiinni.

– Ei joka vuosi voi neuvotella eläkeratkaisuja uusiksi, Aalto huomautti.

Muita tavoitteita sopimuskierrokselle ovat muun muassa työsuhde- ja muutosturvan parantaminen, yritysten koulutusvastuun lisääminen, harmaan talouden kitkeminen sekä liittojen kanneoikeus.

Luottamus tulevaan tärkeää

Suomen Pankin pääjohtaja Erkki Liikasen mukaan on tärkeää, että työmarkkinaosapuolilla on yhteinen näkemys talouden nykytilasta. Liikanen kertoi, että Suomen vaihtotase on heikentynyt 2000-luvulla eli menot ovat suurempia kuin tulot. Palkkakehitys selittää vain pienen osan vaihtotaseen heikkenemisestä.

Kysymykseen tulevista palkkaratkaisuista Liikanen vastasi, että julkinen sektori ei voi olla palkkajohtaja.

– Avoimen sektorin pitää laittaa raja, jota kaikkien on noudatettava.

Yhteinen näkemys kuuluviin

Teollisuuden Palkansaajat rekisteröitiin alkuvuodesta. Sen taustalla oli tarve palkansaajanäkökulman vahvistamiseen, kun työmarkkinailmapiiri ja työnantajien ideologia ovat muuttuneet.

Seminaariin oli kokoontunut järjestön yhdentoista jäsenliiton hallinnon edustajia sekä kutsuvieraita työnantajaliitoista. Puheenjohtajistoon kuuluvat Aallon lisäksi YTN:n puheenjohtaja Pertti Porokari ja Pron puheenjohtaja Antti Rinne.

– Ainoa fakta on, että neuvottelukierros on edessä. TP valmistautuu liittokierrokseen, toki mahdollisuus keskitettyyn on myös edelleen olemassa, Porokari veti tilanteen yhteen seminaarissa.

Teksti: Kirsi Tamminen, Insinööriliitto
Kuvat: Pekka Sipola