Esimerkiksi Rotterdamissa Alankomaissa toimii suomalaisia suuryrityksiä.
Insinööri-lehti politiikka

Henkilöstön edustus vahvistuu ylikansallisissa yrityksissä

Euroopan laajuisissa konserneissa henkilöstön edustaja pääsee esittämään näkemyksensä konsernin johdolle ennen maata koskevia muutoksia.

Euroopan parlamentti hyväksyi eilen parlamentin jäsenen Dennis Radtken mietinnön, joka parantaa henkilöstön mahdollisuuksia vaikuttaa konsernin päätöksentekoon. Henkilöstöedustusta koskeva EWC-laki on jo olemassa, mutta tuore mietintö tarkentaa lakia ja tehostaa sen vaikutusta.

– Olen hyvin tyytyväinen tähän lopputulokseen, vaikka varsinainen maali häämöttääkin yhä kaukana tulevaisuudessa, sanoo Insinööriliiton lakimies Maria Jauhiainen.

Jauhiainen on ollut mietinnön valmistelutyössä mukana koko prosessin ajan, joten hän pitää eilistä päätöstä työvoittona myös liitolle.

Eurooppalaisessa yritysneuvostossa eli EWC:ssä henkilöstönedustajat saavat esittää kantansa kahta eri maata ainakin välillisesti koskevissa asioissa ennen kuin konsernin johto tekee lopullisen päätöksen. Vaatimus koskee yrityksiä, joilla on vähintään tuhat työntekijää ja niistä vähintään 150 työntekijää kahdessa EU- tai ETA-maassa.

Laki koskee kymmeniä kotimaisia yrityksiä

Euroopassa on noin 1 060 ylikansallista yritystä, joita säännökset koskevat. Suomessa toimii yli 50 EWC-yritystä, joiden pääkonttori on Suomessa eli joiden on toimittava Suomen lainsäädännön mukaan. Suomalaisia edustajia on yli 200 yrityksessä, joiden pääkonttori on Suomen ulkopuolella. Suomessa EWC-edustajia on noin 600.

– Mietinnön hyväksynnällä on iso merkitys suurelle joukolle suomalaisia työntekijöitä, koska sen avulla pyritään parantamaan työntekijöiden tietoisuutta siitä, mihin yritys on Euroopan-laajuisesti menossa ja mitä siellä on lähitulevaisuudessa tapahtumassa, Jauhiainen sanoo.

Mietintö esittää ratkaisuja ongelmiin

Nykyistä EWC-lakia vaivaavat muun muassa puutteelliset ja tehottomat sanktiot useissa EU-maissa. Jauhiainen on joutunut itsekin taistelemaan sen puolesta, että suomalaiset saavat lainmukaisen edustuksen ylikansallisiin yhtiöihin.

Mietintö ei vielä muuta asioita, mutta se lisää komission toimintavelvollisuutta asiassa.

– Minusta olisi parasta, että EU:ssa säädettäisiin erillinen EWC-direktiiviä koskeva täytäntöönpanodirektiivi, jossa vahvistettaisiin erityisesti sanktioita, Jauhiainen jatkaa.

Tavoitteiden läpimeno on nyt pitkälti komission käsissä. Jauhiainen ennakoi, että mahdollinen täytäntöönpanodirektiivi voi tulla voimaan kolmen neljän vuoden päästä. Tämän jälkeen kansallinen lainsäädäntö vie kahdesta kolmeen vuotta.

Teksti: Janne Luotola
Kuva: Giovanni Gagliardi /Mostphotos