Insinööri-lehti

Etätyöt tuovat joustoa eri elämäntilanteisiin

Etätyöt antavat mahdollisuuden tehdä keskittymistä vaativia tehtäviä rauhassa ja säästävät aikaa ja rahaa. Perheen ja työn yhteensovittaminen helpottuu ajan säästön myötä.

Etätyöt ovat myös ympäristöystävällinen valinta vähentäessään työmatkaliikennettä. Luottamus ja vapaus lisäävät työtyytyväisyyttä. Työnantajalle etätyöt osana muita hyviä käytäntöjä lisäävät työn houkuttelevuutta ja ovat yksi rekrytointivaltti parhaan osaamisen houkuttelemiseen. Ne voivat myös tuoda toimitilojen kustannussäästöjä.

Paikasta riippumattoman työn tekemisestä on tullut arkinen asia suurelle osalle työpaikkoja ja sen on huomattu tehostaneen työntekoa. Toki yhä on olemassa työtehtäviä, joita ei voi tehdä etänä. On myös työpaikkoja, joissa etätyöhön suhtaudutaan kielteisesti eikä etätyömahdollisuutta ole, vaikka se työtehtävien puolesta olisi mahdollista.

Onko kielteisessä suhtautumisessa kyse luottamuksen puutteesta vai puutteellisista etätyön johtamisen taidoista? Myös kasvokkaisille tapaamisille ja keskusteluille on oma tärkeä paikkansa työyhteisöissä.

Joskus etätyöntekijä saattaa jäädä paitsi tiedonkulusta, jota tapahtuu epävirallisissa käytävä- ja kahvipöytäkeskusteluissa. Etätyön säännöistä on myös syytä sopia työpaikoilla selkeästi ja huolehtia, että työergonomia on myös etätöissä kunnossa.

Insinöörit työskentelevät usein etänä

Insinööriliitto selvitti viime syksyn työmarkkinatutkimuksessa etätyön yleisyyttä insinöörien työpaikoilla sekä insinöörien mahdollisuuksia tehdä etätöitä omissa töissään. Tulokset osoittivat, että etätyö on yleistä, mutta aloittaiset erot olivat suuret ja parannettavaakin oli.

Kokopäivätöissä käyvistä insinööreistä lähes neljä viidestä kertoi, että heidän työpaikallaan tehdään etätöitä. Kaksi kolmesta kertoi, että voi halutessaan tehdä etätöitä. Kuitenkin yhä joka viides sanoi, että ei voi tehdä etätöitä, vaikka itse haluaisi.

Insinööreistä 12 prosenttia ei halua tehdä etätöitä. Kyse voi olla esimerkiksi siitä, että kotona ei ole rauhallista paikkaa työn tekoon. Osa haluaa pitää työasiat työpaikalla ja monelle työyhteisön tarjoama tuki ja sosiaalinen ympäristö ovat tärkeitä.

Työtilojen suunnittelussa pitääkin huomioida, että kaikki eivät halua tehdä etätöitä. Keskittymisen on oltava mahdollista myös työpaikalla töitä tehdessä.  

Etätyömahdollisuudet vaihtelevat eri aloilla

Yleisintä etätyön tekeminen oli tietotekniikan palvelualalla, johon kuuluvat muun muassa ohjelmistotalot ja -konsultointi. Alalla työskentelevistä insinööreistä 90 prosenttia kertoi tekevänsä etätöitä.

Seuraavaksi yleisintä etätyön tekeminen oli finanssialalla eli pankeissa ja vakuutusyhtiöissä sekä ict-alalla, johon kuuluu muun muassa teleoperaattorit.

Teollisuudessa ja energia-alalla on enemmän sellaisia työtehtäviä, joissa etätyö ei ole mahdollista; aloilla työskentelevistä insinööreistä kaksi kolmesta voi halutessaan tehdä etätöitä. Joka neljäs näillä aloilla työskentelevä haluaisi tehdä etätöitä, mutta ei voi.

Sukupuolten välillä etätöiden tekemisessä oli vähän eroa: Naisista joka neljäs kertoi, että ei voi tehdä etätöitä vaikka haluaisi, kun vastaava osuus miehistä oli joka viides.

Teksti: Jenni Larjomaa, Insinööriliiton tutkimuspäällikkö

 

Lähteet:

Insinööriliiton työmarkkinatutkimus 2017 (jäsensivuilla, vaatii kirjautumisen)
Väestöliiton perheystävällinen työpaikka -ohjelma
 

Kansallinen etätyöpäivä