Insinööri-lehti

Vastaukset lehden 3/2011 kilpailuihin

Kymmenen kysymystä

1. Mistä kokeesta käytetään myös nimitystä insinööriajo?

v: Ajokokeesta

2. Kuinka vanha luottamusmiesjärjestelmä on?
a) noin 100 vuotta
b) noin 200 vuotta
c) noin 300 vuotta

v: a) n. 100 vuotta

3. Mikä ammattiryhmä solmi Suomessa ensimmäisenä työehtosopimuksen?

v: Räätälit

4. Minkä teorian Albert Einstein loi?
a) hysteerisyysteorian
b) suhteellisuusteorian
c) suhteettomuusteorian

v: suhteellisuusteorian

5. Salliiko työsopimuslaki sen, että työnantaja voi lomauttaa työntekijän, jos tämän naama ei miellytä pomoa?
v: Ei. Nykylainsäädännön mukaan lomauttaa voidaan vain tuotannollisella tai taloudellisella perusteella. Kurinpidollinen lomautus ei siis ole mahdollista.

6. Milloin Eiffel-torni rakennettiin?
a) 1884—1886
b) 1887—1889
c) 1890—1892

v: b) 1887—1889

7. Miten pitkä työsuhteen koeaika voi olla maksimissaan?
v: 4 kk, mutta kuitenkin maksimissaan puolet työsuhteen kokonaiskestosta

8. Onko työntekijöitä kohdeltava työsuhteessa
a) Yhdentekevästi ja tasapäisesti?
b) Yhdenvertaisesti ja tasapuolisesti?
c) Yksinkertaisesti ja tasamaalla?

v: b) Yhdenvertaisesti ja tasapuolisesti

9. Mistä YTN ry on lyhenne?
v: Ylemmät Toimihenkilöt. YTN on Akavan yksityisen sektorin neuvottelujärjestö.

10. Miten pitkä on työsopimuslain mukainen työntekijän oma irtisanomisaika, kun työsuhde on kestänyt
a) alle 5 vuotta?
b) yli 5 vuotta?

v: a) 14 päivää, b) yksi kuukausi

 

Kakuro 3/2011